Nguồn vốn cho vay sinh sinh viên được giải ngân kịp thời cho hộ gia đình

Đăng ngày 30 - 01 - 2024
Lượt xem: 34
100%

Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) huyện Thuận Bắc đã chủ động phối hợp với Ủy ban nhân dân các xã, các tổ chức Hội đoàn thể nhận ủy thác, Ban quản lý các thôn rà soát, nắm bắt nhu cầu vay vốn đối với học sinh sinh viên (HSSV) có hoàn hoàn cảnh khó khăn thuộc đối tượng vay vốn theo Quyết định số 157/2007/QĐ-TTg ngày 27/9/2007 của Thủ tướng Chính phủ.

 

Từ đó, nguồn vốn cho vay học sinh sinh viên có hoàn cảnh khó khăn luôn được đảm bảo kịp thời cho hộ gia đình vay vốn ưu đãi của Chính phủ, tạo điều kiện cho các em HSSV yên tâm chi phí học tập. Lũy kế doanh số cho vay từ đầu năm 2024 đạt trên 1 tỷ đồng, tạo điều kiện cho hơn 66 lượt hộ gia đình vay vốn. Dư nợ cho vay HSSV đạt trên 9 tỷ đồng/391 khách hàng. Hiện nay, tổng dư nợ toàn huyện đạt 423 tỷ đồng/7.329 hộ vay, tăng 15 tỷ đồng so với đầu năm;

Thời gian tới, Ngân hàng  Chính sách xã hội huyện để tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi cho học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn thuộc đối tượng vay vốn theo Quyết định số 157/2007/QĐ-TTg ngày 27/9/2007 của Thủ tướng Chính phủ được vay vốn kịp; tiếp tục phối hợp cùng UBND các xã chỉ đạo Ban giảm nghèo,Trưởng thôn, các tổ chức Hội đoàn thể nhận ủy thác thực hiện rà soát, xác nhận đối tượng vay vốn để giải quyết thủ tục vay vốn cho HSSV và người vay vốn đảm bảo tính chính xác, kịp thời. Chương trình tín dụng đối với học sinh sinh viên là chính sách đúng đắn, phù hợp với nguyện vọng của nhân dân, với thực tiễn cuộc sống, giúp cho học sinh sinh viên có hoàn cảnh khó khăn phấn đấu vươn lên trong học tập; từ đó tạo thêm nguồn nhân lực có tri thức, có tay nghề, góp phần thực hiện chương trình giảm nghèo, an sinh xã hội và nguồn nhân lực cho mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của huyện.

Tin liên quan

Tin mới nhất

Đẩy mạnh giải ngân cho vay học sinh sinh viên có hoàn cảnh khó khăn(22/02/2024 10:50 SA)

Hoạt động ủy thác góp phần chuyển tải kịp thời vốn tín dụng chính sách đến với đối tượng thụ hưởng(22/02/2024 10:48 SA)

VAI TRÒ CỦA TÍN DỤNG CHÍNH SÁCH XÃ HỘI TRONG CỦNG CỐ KHỐI ĐẠI ĐOÀN KẾT TOÀN DÂN TỘC VIỆT NAM(21/02/2024 8:57 SA)

Xã Phước Chiến tăng trưởng nguồn vốn tín dụng chính sách trong năm 2023(20/02/2024 3:13 CH)

Năm 2023 xã Phước Kháng duy trì không phát sinh nợ xấu từ vốn tín dụng chính sách(20/02/2024 3:09 CH)

31 người đang online
°