Ngân hàng Chính sách xã hội cùng các tổ chức chính trị - xã hội huyện tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác ủy thác năm 2023

Đăng ngày 26 - 01 - 2024
Lượt xem: 39
100%

Sáng ngày 26/01/2024, Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) huyện Thuận Bắc phối hợp cùng với các tổ chức Hội đoàn thể nhận ủy thác huyện tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác ủy thác năm 2023. Thành phần tham dự có: Đại diện lãnh đạo các tổ chức Hội đoàn thể nhận ủy thác huyện, đồng chí Nguyễn Ngọc Ba - Giám đốc NHCSXH huyện chủ trì; Lãnh đạo các tổ chức Hội đoàn thể ủy thác cơ sở các xã và toàn thể cán bộ tín dụng.

 

Năm 2023, công tác phối hợp tuyên truyền chủ trương, chính sách của Đảng và Chính phủ về tín dụng chính sách xã hội, công tác huy động vốn thông qua Tổ tiết kiệm và vay vốn và tiền gửi tiết kiệm tại Điểm giao dịch. Đặc biệt là tuyên truyền đến người dân các chương trình tín dụng ưu đãi trong Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế xã hội theo Nghị quyết 11 của Chính phủ, chính sách hỗ trợ lãi suất theo Nghị định số 36/2022/NĐ-CP. Thường xuyên quán triệt, đôn đốc Ban quản lý Tổ tiết kiệm và vay vốn tham dự đầy đủ các phiên giao dịch của NHCSXH, đồng thời các Hội huyện cử lãnh đạo Hội tham dự giao ban tại Điểm giao dịch xã; NHCSXH và các Hội đoàn thể nhận ủy thác huyện đôn đốc các Hội nhận ủy thác cấp xã trong việc thực hiện hợp đồng ủy thác cho vay với hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác; công tác kiểm tra, giám sát luôn được chú trọng, tăng cường.

Các tổ chức Hội đoàn thể nhận ủy thác huyện, xã đã phối hợp chặt chẽ với NHCSXH trong việc củng cố và nâng cáo chất lượng tín dụng; duy trì hoạt động giao dịch xã; thực hiện giải ngân nhanh chóng, kịp thời, đúng đối tượng, đôn đốc thu hồi nợ, lãi… góp phần nâng cao hiệu quả triển khai thực hiện tín dụng chính sách xã hội trên địa bàn huyện; Phối hợp chỉ đạo, đôn đốc thực hiện giải ngân tăng trưởng các chỉ tiêu kế hoạch tín dụng năm 2023 cơ bản giải ngân hoàn thành 100% kế hoạch tăng trưởng tín dụng giao năm 2023 và hoàn thành 100% chỉ tiêu cho vay theo Nghị quyết số 11/NQ-CP. Từ đó, tạo điều kiện cho 1.146 lượt hộ nghèo, hộ cận nghèo và hộ mới thoát nghèo được vay vốn với số tiền trên 61.355 triệu đồng; hỗ trợ tạo việc làm, duy trì và mở rộng việc làm cho 510 lao động với số tiền hơn 39.010 triệu đồng; giải quyết cho 1.043 hộ vay vốn để xây dựng nhà vệ sinh và lắp đặt công trình nước sạch với số tiền 19.787 triệu đồng; giúp cho 332 hộ thuộc vùng khó khăn vốn vay để phát triển sản xuất kinh doanh với số tiền 16.881 triệu đồng; 54 hộ vay vốn HSSV với số tiền 2.272 triệu đồng, 207 hộ đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi vay vốn theo Nghị định 28 với số tiền 12.490 triệu đồng,... Ngoài ra các Hoạt động giao dịch xã, công tác truyền thông, công tác tập huấn... được NHCSXH phối hợp tổ chức tích cực với các tổ chức Hội đoàn thể nhận ủy thác các cấp, góp phần phát huy hiệu quả hoạt động tín dụng chính sách xã hội, cùng các chính sách khác thực hiện các mục tiêu giảm nghèo, giải quyết việc làm, xây dựng nông thôn mới và an sinh xã hội trên địa bàn huyện.

Bước sang năm 2024, bám sát mục tiêu, nhiệm vụ, chỉ đạo của Ban Giám đốc tỉnh, Huyện ủy, UBND huyện, Ban đại diện huyện và các Hội Đoàn thể nhận ủy thác đề ra mục tiêu và giải pháp nhằm triển khai thực hiện hoàn thành tốt các chỉ tiêu kế hoạch, nhiệm vụ được giao năm 2024 là: (1) Phấn đấu hoàn thành trên 99% kế hoạch tăng trưởng tín dụng được giao; (2) Thực hiện hoàn thành vượt mức chỉ tiêu kế hoạch huy động vốn; (3) Phấn đấu tỷ lệ thu hồi nợ đến hạn bình quân toàn tỉnh đạt trên 90%, phấn đấu đưa nợ quá hạn về bằng không(4) Phấn đấu 100% xã xếp loại chất lượng tín dụng từ tốt, 100% các phiên giao dịch xã được thực hiện đảm bảo đúng quy định, an toàn tài sản; (5) Xây dựng kế hoạch và tổ chức đào tạo, tập huấn cho 100% đối tượng theo quy định; đồng thời kịp thời củng cố, kiện toàn, nâng cao chất lượng hoạt động đối với các Tổ tiết kiệm và vay vốn hoạt động có chất lượng hoạt động không ổn định, nâng tỷ lệ Tổ xếp loại tốt lên 100%; số hộ vay tham gia gửi tiền tiết kiệm đạt tỷ lệ trên 98%; (6) Phấn đấu tỷ lệ thu lãi cả năm đạt trên 100%; (7) Hoàn thành 100% kế hoạch kiểm tra, giám sát.

Tin liên quan

Tin mới nhất

Đẩy mạnh giải ngân cho vay học sinh sinh viên có hoàn cảnh khó khăn(22/02/2024 10:50 SA)

Hoạt động ủy thác góp phần chuyển tải kịp thời vốn tín dụng chính sách đến với đối tượng thụ hưởng(22/02/2024 10:48 SA)

VAI TRÒ CỦA TÍN DỤNG CHÍNH SÁCH XÃ HỘI TRONG CỦNG CỐ KHỐI ĐẠI ĐOÀN KẾT TOÀN DÂN TỘC VIỆT NAM(21/02/2024 8:57 SA)

Xã Phước Chiến tăng trưởng nguồn vốn tín dụng chính sách trong năm 2023(20/02/2024 3:13 CH)

Năm 2023 xã Phước Kháng duy trì không phát sinh nợ xấu từ vốn tín dụng chính sách(20/02/2024 3:09 CH)

22 người đang online
°