Danh sách người đủ điều kiện, tiêu chuẩn tham gia đánh giá chương trình hành động trước khi xem xét bổ nhiệm Phó Chánh Văn phòng HĐND và UBND huyện

Đăng ngày 08 - 08 - 2023
Lượt xem: 99
100%

 


TB-DS-danh-gia-CTHD-Pho-Chanh-VP-HDND-va-UBND-huyen(04.08.2023_14h53p52)_signed.pdf

Tin liên quan

Tin mới nhất

Về việc công bố tài liệu tham khảo, nghiên cứu phục vụ kiểm tra, sát hạch tiếp nhận viên chức vào...(10/11/2023 10:08 SA)

Danh sách thí sinh đủ điều kiện dự sát hạch tiếp nhận công chức cấp xã vào làm viên chức các đơn...(10/11/2023 10:06 SA)

công bố tài liệu tham khảo, nghiên cứu phục vụ kiểm tra, sát hạch tiếp nhận công chức cấp xã vào...(10/11/2023 10:03 SA)

Danh sách thí sinh đủ điều kiện dự sát hạch tiếp nhận viên chức vào làm công chức cấp xã trên địa...(10/11/2023 10:00 SA)

Thông báo xét tuyển công chức cấp xã năm 2023 đối với chức danh Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự(16/10/2023 9:34 SA)

20 người đang online
°