Ngân hàng Chính sách xã hội huyện tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ tín dụng chính sách năm 2023

Đăng ngày 22 - 05 - 2023
Lượt xem: 17
100%

Với mục đích trang bị, bồi dưỡng, cập nhật các kiến thức, kỹ năng cần thiết cho đội ngũ cán bộ ngoài ngành về nghiệp vụ tín dụng chính sách là cán bộ Ban giảm nghèo các xã; Các tổ chức Hội đoàn thể nhận ủy thác; về kiến thức quản lý vốn tín dụng của NHCSXH năm 2023. Tại lớp tập huấn, đồng chí Nguyễn Ngọc Ba, Phó Giám đốc NHCSXH huyện giới thiệu tóm tắt các chương trình tín dụng đang thực hiện tại NHCSXH. Giải pháp tăng cường vai trò của Ban giảm nghèo cấp xã trong hoạt động tín dụng chính sách. Giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động ủy thác cho vay đối với các tổ chức Hội, đoàn thể cơ sở, hoạt động ủy nhiệm của Ban quản lý Tổ TK&VV. Giải pháp tăng cường vai trò của Trưởng thôn trong hoạt động tín dụng chính sách.

 

Thông qua hội nghị tập huấn nhằm giúp các đại biểu nắm được nội dung, các nghiệp vụ cho vay tại NHCSXH, nâng cao trách nhiệm, kỹ năng quản lý nguồn vốn tín dụng chính sách xã hội. Đồng thời giúp cho các đại biểu là Ban giảm nghèo các xã nắm bắt để thực hiện một số nhiệm vụ trong tham mưu UBND cấp xã về quản lý các chương trình tín dụng chính sách trên địa bàn, xác định nhu cầu vốn và tổ chức thực hiện chỉ đạo kế hoạch tín dụng được giao, xác định đối tượng vay vốn. Tham mưu UBND cấp xã xây dựng và thực hiện nâng cao chất lượng tín dụng, thành lập và đưa Tổ đôn đốc thu hồi nợ khó đòi đi vào hoạt động để xử lý các khoản nợ xấu, nợ có nguy cơ chuyển nợ quán hạn,… Chỉ đạo các tổ chức Hội nhận ủy thác trong việc quản lý nguồn vốn tín dụng chính sách xã hội tại cơ sở đảm bảo cho vay đúng đối tượng, hướng dẫn hộ vay sử dụng vốn đúng mục đích, nâng cao hiệu quả sử dụng vốn.

Tin liên quan

Tin mới nhất

Ban Đại diện hội đồng quản trị NHCSXH huyện kiểm tra công tác tín dụng vốn vay tại địa bàn xã...(19/05/2023 3:23 CH)

Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Thuận Bắc tham gia Lễ phát động ngày hội “Tháng hành động gửi...(18/05/2023 4:07 CH)

NGÂN HÀNG CHÍNH SÁCH XÃ HỘI THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG LAO ĐỘNG (18/05/2023 9:09 SA)

Nâng cao chất lượng ủy thác nguồn vốn tín dụng chính sách xã hội với các tổ chức chính trị - xã...(27/04/2023 2:42 CH)

Trưởng Ban đại diện Hội đồng Quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Thuận Bắc giao chỉ tiêu...(26/04/2023 1:41 CH)

49 người đang online
°