Ban Đại diện hội đồng quản trị NHCSXH huyện kiểm tra công tác tín dụng vốn vay tại địa bàn xã Phước Kháng

Đăng ngày 19 - 05 - 2023
Lượt xem: 16
100%

Sáng ngày 15/5/2023, Đoàn kiểm tra do ông Nguyễn Châu Cảnh – Trưởng Phòng Nông nghiệp & Phát triển nông thôn huyện làm trưởng đoàn, các thành viên BĐD-HĐQT NHCSXH huyện và CB tín dụng NHCSXH huyện.

Toàn cảnh buổi làm việc của đoàn kiểm tra BĐD- HĐQT NHCSXH huyện

 

Trong năm 2022, Ủy ban nhân dân xã Phước Kháng đã tham mưu Đảng ủy trong việc triển khai thực hiện tốt Chỉ thị số 40-CT/TW của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội, để chỉ đạo các cấp, các ngành thực hiện tốt công tác tín dụng chính sách xã hội tại địa phương; UBND xã Phước Kháng cũng đã chỉ đạo các ban, ngành, đoàn thể thường xuyên tuyên truyền các chủ trương, chính sách về tín dụng ưu đãi đến toàn dân nắm bắt để cùng thực hiện; kịp thời thông báo giao chỉ tiêu tăng trưởng tín dụng, huy động vốn, giao chỉ tiêu nâng cao chất lượng tín dụng,…Kết quả tín dụng chính sách cho vay trên địa bàn trong năm 2022: Doanh số cho vay là 3.420 triệu đồng/104 hộ vay vốn trong năm, đến cuối năm tổng dư nợ cho vay trên địa bàn xã là 16.887 triệu đồng/421 hộ vay.

Trong năm 2023, đến 30/4/2023, doanh số cho vay là 2.210 triệu đồng/60 hộ vay, doanh số thu nợ là 1.332 triệu đồng, tổng dư nợ tăng so với năm 2022 là 878 triệu đồng, nâng tổng dư nợ cho vay trên địa bàn xã lên 17.765 triệu đồng/436 hộ vay. Lãi tồn là 1,2 triệu đồng, số món vay 3 tháng không hoạt động là 1 món/10 triệu đồng. Toàn xã không có nợ xấu, chất lượng hoạt động tín dụng đạt loại tốt, chất lượng hoạt động ủy thác đạt loại tốt, 100% TK&VV đạt loại tốt và khá; công tác tổ chức thực hiện giám sát bình xét, giới thiệu vay vốn, kiểm tra giám sát vay vốn và sử dụng vốn được quan tâm thực hiện theo quy định của NHCSXH. Từ nguồn vốn tín dụng chính sách xã hội, đã giúp cho hàng trăm hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác có vốn đầu tư vào sản xuất, chăn nuôi, tạo việc làm, nâng cao thu nhập, ổn định cuộc sống,…

Qua một buổi kiểm tra đoàn đã chỉ ra những tồn tại trong quá trình tổ chức triển khai thực hiện cho vay nguồn vốn tín dụng chính sách trên địa bàn còn chậm, tăng trưởng thấp so với bình quân chung toàn huyện, công tác huy động vốn và nhận tiền gửi thông qua Tổ TK&VV chưa đạt theo kế hoạch giao và đặc biệt, thay mặt đoàn kiểm tra, ông Nguyễn Châu Cảnh ghi nhận những kết quả đạt được trong việc triển khai, thực hiện đáp ứng kịp thời nguồn vốn tín dụng đến với hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác,  biểu dương một số nội dung đã làm được như công tác tuyên truyền, công tác bình xét đúng quy trình, quan tâm đến hộ vay, giao chỉ tiêu, tổ chức khen thưởng các hộ vay vốn làm ăn phát triển vươn lên thoát nghèo.., các trường hợp vay vốn bị thiệt hại rủi ro do nguyên nhân khách quan được UBND xã Phước Kháng, các tổ chức Hội đoàn thể nhận ủy thác, BQL các thôn, các Tổ TK&VV quan tâm, phân tích đánh giá, xử lý kịp thời theo quy định và duy trì tổ xử lý và thu hồi nợ trên địa bàn.

Tin liên quan

Tin mới nhất

Ngân hàng Chính sách xã hội huyện tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ tín dụng chính sách năm 2023(22/05/2023 1:52 CH)

Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Thuận Bắc tham gia Lễ phát động ngày hội “Tháng hành động gửi...(18/05/2023 4:07 CH)

NGÂN HÀNG CHÍNH SÁCH XÃ HỘI THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG LAO ĐỘNG (18/05/2023 9:09 SA)

Nâng cao chất lượng ủy thác nguồn vốn tín dụng chính sách xã hội với các tổ chức chính trị - xã...(27/04/2023 2:42 CH)

Trưởng Ban đại diện Hội đồng Quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Thuận Bắc giao chỉ tiêu...(26/04/2023 1:41 CH)

55 người đang online
°