Nguồn vốn tín dụng chính sách giải ngân kịp thời đến với hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác

Đăng ngày 22 - 02 - 2023
Lượt xem: 45
100%

Năm 2022, mặc dù hoạt động trong điều kiện còn nhiều khó khăn nhưng được sự quan tâm của cấp ủy, chính quyền địa phương, sự chỉ đạo kịp thời của NHCSXH cấp trên, sự phối hợp có hiệu quả của các ban ngành, các cấp tổ chức chính trị - xã hội, NHCSXH huyện Thuận Bắc đã tập trung triển khai thực hiện hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Phát huy những kết quả đạt được, năm 2023, NHCSXH huyện Thuận Bắc tiếp tục đẩy mạnh chuyển tải nguồn vốn tín dụng chính sách giải ngân kịp thời đến với hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác trên địa bàn để phục vụ phát triển sản xuất, chăn nuôi góp phần thực hiện các mục tiêu quốc gia, xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện.

NHCSXH huyện giải ngân cho khách hàng tại điểm giao dịch xã

 

Giám đốc NHCSXH huyện Thuận Bắc ông Châu Văn Vé cho biết: “Năm 2022, thực hiện Nghị quyết số 11/NQ-CP của Chính phủ về Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội, đơn vị đã đẩy mạnh triển khai các chương trình tín dụng chính sách. Bên cạnh đó, tranh thủ sự quan tâm của cấp uỷ, chính quyền địa phương, sự phối hợp có hiệu quả của các tổ chức chính trị - xã hội, UBND các xã tuyên truyền đưa chủ trương tín dụng chính sách của Đảng, Nhà nước đến sâu rộng mọi tầng lớp Nhân dân, đặc biệt quan tâm nhiều đến vùng đồng bào dân tộc thiệu thiểu số, vùng sâu, vùng xa”.Thực hiện Nghị định số 36 của Chính phủ về hỗ trợ lãi suất đối với các khoản vay tại NHCSXH, trong năm 2022.

Đến 31/12/2022, tổng nguồn vn đạt 354.014 triệu đồng, tăng 53.376 triệu đồng so với năm 2021. Trong đó: Nguồn vốn Trung ương: 342.632 triệu đng, tăng 50.611 triệu đồng so với năm 2021; nguồn vốn địa phương: 11.382 triệu đng, tăng 2.765 triệu đồng so với năm 2021. Vốn UBND huyện là 2.545 triệu đng, tăng 800 triệu động so với năm 2021, đạt 100% kế hoạch giao.

Nguồn vốn huy động: 50.711 triệu đồng, đạt 100% kế hoạch. Trong đó: Huy động thông qua tổ TK&VV là 16.821 triệu đồng; huy động của t chức, cá nhân là 33.890 triệu đồng.

Tổng dư nợ đạt 354.009 triệu đồng, tăng 53.371 triệu đng so với năm 2021 (hộ nghèo tăng 4.409 triệu đồng, hộ mới thoát nghèo tăng 14.691 triệu đống, giải quyết việc làm tăng 27.417 triệu đồng, nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn tăng 10.719 triệu đồng, cho vay HSSV mua máy tính phục vụ học tập tăng 3.399 triệu đồng, cho vay nhà ở xã hội tăng 1.201 triệu đồng) với 7.022 hộ nghèo, hộ cận nghèo và các đối tượng chính sách khác còn dư nợ. Tổng doanh số cho vay là 126.634 triệu đồng, với 3.270 lượt hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo và các đi tượng chính sách khác được vay vn. Tổng doanh số thu nợ là 73.192 triệu đồng.

Đến 31/12/2022, nợ quá hạn bằng không, giảm so năm 2021 là 100 triệu đồng; nợ khoanh là 1.804 triệu đồng, tăng so năm 2021 là 601 triệu đồng, chiếm tỷ lệ 0,5%/tổng dư nợ. Chất lượng hoạt động tín dụng xếp loại tốt (98,98 điểm), 06/6 xã xếp loại tốt. Chất lượng, hiệu quả hoạt động giao dịch xã đạt loại tt (96,57 điểm). Chất lượng hoạt động tTK&VV: 139/141 tổ xếp loại tốt, chiếm tỷ lệ 98,5%; 02/141 tổ TK&VV xếp loại khá, chiếm tỷ lệ 1,5%; không có tổ TK&VV xếp loại trung bình, yếu.

Năm 2023, xác định còn nhiều khó khăn, thách thức, từ đó NHCSXH huyện quyết tâm thực hiện hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Phấn đấu thực hiện hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch tăng trưởng tín dụng được giao (tăng trưởng đạt từ 9-10%); thực hiện hoàn thành vượt mức kế hoạch huy động nguồn vốn và nguồn vốn ủy thác địa phương; phấn đấu tỷ lệ nợ xấu (nợ quá hạn, nợ khoanh) thấp hơn bình quân toàn tỉnh; chất lượng tín dụng 06/6 xã xếp loại tốt; hất lượng hoạt động giao dịch xã xếp loại tốt; 100% Tổ TK&VV xếp loại tốt, khá; phấn đấu tỷ lệ thu lãi đạt từ 99% số lãi phải thu và hoàn thành 100% kế hoạch kiểm tra, giám sát.

Tin liên quan

Tin mới nhất

Nâng cao chất lượng hoạt động của Tổ tiết kiệm và vay vốn(22/02/2023 4:36 CH)

Ngân hàng Chính sách huyện Thuận Bắc: Đẩy mạnh giải ngân chỉ tiêu tăng trưởng kế hoạch tín dụng (22/02/2023 4:32 CH)

Trên 354 tỷ đồng nguồn vốn tín dụng chính sách xã hội đang giúp hộ nghèo và các đối tượng chính...(10/02/2023 4:30 CH)

Ngân hàng Chính sách xã hội cùng các tổ chức chính trị - xã hội huyện dự Hội nghị trực tuyến (10/02/2023 4:26 CH)

Hội nghị giao ban trực tuyến Chi nhánh Ngân hàng CSXH tỉnh Ninh Thuận(10/02/2023 4:23 CH)

31 người đang online
°