Trên 354 tỷ đồng nguồn vốn tín dụng chính sách xã hội đang giúp hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác

Đăng ngày 10 - 02 - 2023
Lượt xem: 56
100%

Đến 31/12/2022, tổng nguồn vốn đạt 354.014 triệu đồng, tăng 53.376 triệu đồng so với năm 2021. Trong đó: Nguồn vốn Trung ương: 342.632 triệu đồng, tăng 50.611 triệu đồng so với năm 2021; nguồn vốn địa phương: 11.382 triệu đồng, tăng 2.765 triệu đồng so với năm 2021. Vốn UBND huyện là 2.545 triệu đồng, tăng 800 triệu động so với năm 2021, đạt 100% kế hoạch giao. Nguồn vốn huy động: 50.711 triệu đồng, đạt 100% kế hoạch. Trong đó: Huy động thông qua tổ TK&VV là 16.821 triệu đồng; huy động của tổ chức, cá nhân là 33.890 triệu đồng. Tổng dư nợ cho vay đến 31/12/2022 đạt 354.009 triệu đồng với 7.022 hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác đang được vay vốn ưu đãi, tăng 53.371 triệu đồng so với năm 2021 (hộ nghèo tăng 4.409 triệu đồng, hộ mới thoát nghèo tăng 14.691 triệu đống, giải quyết việc làm tăng 27.417 triệu đồng, nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn tăng 10.719 triệu đồng, cho vay HSSV mua máy tính phục vụ học tập tăng 3.399 triệu đồng, cho vay nhà ở xã hội tăng 1.201 triệu đồng). Tổng doanh số thu nợ là 73.192 triệu đồng. Đến 31/12/2022, nợ quá hạn bằng không, giảm so năm 2021 là 100 triệu đồng; nợ khoanh là 1.804 triệu đồng, tăng so năm 2021 là 601 triệu đồng, chiếm tỷ lệ 0,5%/tổng dư nợ. Chất lượng hoạt động tín dụng xếp loại tốt (98,98 điểm), 06/6 xã xếp loại tốt. Chất lượng, hiệu quả hoạt động giao dịch xã đạt loại tốt (96,57 điểm). Chất lượng hoạt động tổ TK&VV: 139/141 tổ xếp loại tốt, chiếm tỷ lệ 98,5%; 02/141 tổ TK&VV xếp loại khá, chiếm tỷ lệ 1,5%; không có tổ TK&VV xếp loại trung bình, yếu.

NHCSXH huyện giải ngân cho khách hàng tại điểm giao dịch xã

 

Tin liên quan

Tin mới nhất

Nâng cao chất lượng hoạt động của Tổ tiết kiệm và vay vốn(22/02/2023 4:36 CH)

Ngân hàng Chính sách huyện Thuận Bắc: Đẩy mạnh giải ngân chỉ tiêu tăng trưởng kế hoạch tín dụng (22/02/2023 4:32 CH)

Nguồn vốn tín dụng chính sách giải ngân kịp thời đến với hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác (22/02/2023 4:29 CH)

Ngân hàng Chính sách xã hội cùng các tổ chức chính trị - xã hội huyện dự Hội nghị trực tuyến (10/02/2023 4:26 CH)

Hội nghị giao ban trực tuyến Chi nhánh Ngân hàng CSXH tỉnh Ninh Thuận(10/02/2023 4:23 CH)

13 người đang online
°