Ngân hàng chính sách xã hội huyện Thuận Bắc phấn đấu giải ngân hoàn thành các chỉ tiêu tăng trưởng tín dụng đã được giao

Đăng ngày 13 - 10 - 2023
Lượt xem: 69
100%

Từ đầu năm 2023 đến nay, Ngân hàng chính sách xã hội huyện Thuận Bắc đã phối hợp với các tổ chức đoàn thể và địa phương thực hiện các chương trình tín dụng cho người nghèo, các đối tượng chính sách trong huyện; Với tổng dư nợ thực hiện đến ngày 30/9/2023 đạt 392.706 triệu đồng, tăng 38.840 triệu đồng so với năm 2022, đạt 99,5% kế hoạch, với 7.183 hộ vay; doanh số cho vay là 10.410 triệu đồng, lũy kế 9 tháng là 109.580 triệu đồng; doanh số thu nợ là 5.575 triệu đồng. Gồm các chương trình cho vay: Hộ nghèo, cận nghèo, giải quyết việc làm, xuất khẩu lao động, hỗ trợ tạo việc làm, khôi phục phát triển kinh tế gia đình, sản xuất kinh doanh, học sinh, sinh viên....

 

Để đảm bảo giải ngân kịp thời cho người dân, Ban Đại diện- Hội đồng Quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Thuận Bắc tiếp tục phối hợp với các địa phương, hội, đoàn thể nhận ủy thác đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giải ngân các chương trình tín dụng đến đúng đối tượng. Đồng thời tuyên truyền, vận động hộ vay chấp hành tốt các chính sách tín dụng ưu đãi, nâng cao hiệu quả vốn vay. Phấn đấu không còn thành phần nợ quá hạn, giải ngân đạt 100% chỉ tiêu tỉnh giao.

Tin liên quan

Tin mới nhất

Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội huyện triển khai thực hiện chỉ tiêu kế...(27/02/2024 3:56 CH)

Đẩy mạnh giải ngân cho vay học sinh sinh viên có hoàn cảnh khó khăn(22/02/2024 10:50 SA)

Hoạt động ủy thác góp phần chuyển tải kịp thời vốn tín dụng chính sách đến với đối tượng thụ hưởng(22/02/2024 10:48 SA)

VAI TRÒ CỦA TÍN DỤNG CHÍNH SÁCH XÃ HỘI TRONG CỦNG CỐ KHỐI ĐẠI ĐOÀN KẾT TOÀN DÂN TỘC VIỆT NAM(21/02/2024 8:57 SA)

Xã Phước Chiến tăng trưởng nguồn vốn tín dụng chính sách trong năm 2023(20/02/2024 3:13 CH)

5 người đang online
°