Ngân hàng Chính sách xã hội huyện tổ chức họp giao ban tháng 10/2023

Đăng ngày 13 - 10 - 2023
Lượt xem: 54
100%

Chiều ngày 09/10/2023, Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) huyện tổ chức hội nghị giao ban tháng 10 để đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ 09 tháng năm 2023 và triển khai phương hướng nhiệm vụ các tháng tiếp theo. Hội nghị có đồng chí Hồ Thị Kiều Chinh - Phó Giám đốc NHCSXH tỉnh Ninh Thuận tham dự và chỉ đạo cùng lãnh đạo, cán bộ chuyên môn nghiệp vụ NHCSXH huyện.

 

     Tại cuộc họp, đồng chí Nguyễn Ngọc Ba – Phó Giám đốc phụ trách Phòng giao dịch NHCSXH huyện báo  cáo kết quả hoạt động 09 tháng đầu năm và đề ra phương hướng nhiệm vụ những tháng cuối năm 2023. Trong 09 tháng đầu năm 2023, NHCSXH huyện đã chủ động tham mưu cho UBND huyện, Ban đại diện NHCSXH huyện ban hành các văn bản chỉ đạo các ngành, địa phương, Hội đoàn thể nhận ủy thác phối hợp với NHCSXH huyện tổ chức triển khai có hiệu quả hoạt động tín dụng chính sách trên địa bàn; đến tháng 09 đơn vị tham mưu nhận 1.000 triệu đồng nguồn vốn ủy thác từ ngân sách huyện, hoàn thành 100% chỉ tiêu giao trong năm 2023; tổ chức giải ngân tăng trưởng tín dụng năm 2023 hoàn thành trên 99,5% kế hoạch giao; phối hợp lập hồ sơ xử lý nợ rủi do nguyên nhân khách quan cho khách hàng, đã trình đợt I và II năm 2023 cho 14 món, với tổng số tiền 488 triệu đồng, trong đó: xoá nợ cho 8 món vay với tổng số tiền 263 triệu đồng; khoanh nợ cho 6 món vay với tổng số tiền 225 triệu đồng; thực hiện công tập huấn cho 100% ban quản lý tổ TK&VV và hội ủy thác cơ sở; thực hiện công tác kiểm tra giám sát nội bộ theo kế hoạch,... 

     Tổng nguồn vốn đến ngày 30/9/2023 đạt 394.530 triệu đồng, tăng 47.084 triệu đồng so với năm 2022, trong đó: nguồn vốn cân đối từ Trung ương: 380.212 triệu đng, tăng 44.183 triệu đồng so với năm 2022; nguồn vốn nhận ủy thác đầu tư tại địa phương: 14.318 triệu đng, tăng 2.901 triệu đồng so với năm 2022. Vốn UBND huyện là 3.546 triệu đồng, tăng 01 tỷ đồng so với năm 2022, đạt 100% kế hoạch giao; nguồn vốn huy động tại địa phương được Trung ương cấp bù lãi suất: 54.956 triệu đồng, tăng 4.245 triệu đồng so đầu năm đạt 121% kế hoạch.

     Đến 30/9/2023, doanh số cho vay 09 tháng đầu năm 2023 đạt 109.651 triệu đồng, với 2.504 lượt hộ nghèo và các đi tượng chính sách khác được vay vn; doanh số thu nợ 70.811 triệu đồng; Kế hoạch tăng trưởng nguồn vốn tín dụng năm 2023 được giao đến cuối tháng 9/2023 là 47.084 triệu đồng, trong đó: nguốn vốn trung ương 44.183 triệu đồng; nguồn vốn ngân sách UBND tỉnh là 1.860 triệu đồng; nguồn vốn ngân sách UBND huyện là 1.041 triệu đồng;

     Tổng dư nợ đến ngày 30/9/2023 đạt 392.706 triệu đồng, tăng 38.840 triệu đng so với năm 2022, đạt 99,5% so với kế hoạch được giao, với 7.183 hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác còn dư nợ. Dư nợ bình quân 2.765 triệu đồng/Tổ TK&VV; dư nợ bình quân trên 54 triệu đồng/khách hàng.

     Tại cuộc họp, đồng chí Hồ Thị Kiều Chinh - Phó Giám đốc NHCSXH tỉnh chỉ đạo, giao nhiệm vụ cho NHCSXH huyện trong thời gian tới như sau: Tập trung tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương triển khai thực hiện tốt Chỉ thị số 40-CT/TW, Kết luận 06-KL/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tiếp tục thực hiện chỉ thị 40-CT/TW về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội; báo cáo, tham mưu UBND huyện tiếp tục quan tâm bố trí nguồn ngân sách địa phương trình HĐND huyện giao năm 2024; rà soát  tập trung giải ngân các chương trình tín dụng; phối hợp rà soát đẩy nhanh tiến độ giải ngân chương trình học sinh sinh viên và cho vay nhà ở xã hội; tiếp tục rà soát đôn đốc xử lý nợ đến hạn kịp thời; tăng cường nâng cao kết quả huy động tiền gửi tổ chức, cá nhân và huy động thông qua tổ TK&VV; tăng cường phối hợp với chính quyền địa phương, các tổ chức Hội đoàn thể ủy thác nâng cao chất lượng tín dụng, hoàn thành tốt các chỉ tiêu giao nâng cao chất lượng tín dụng được giao và tổ chức tuyên truyền, đôn đốc làm việc với các hộ có lãi tồn cao; tham mưu các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng hoạt động tín dụng cho UBND xã có chất lượng tín dụng chưa ổn định; thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát sử dụng vốn; nâng cao chất lượng, hiệu quả giao dịch xã; đảm bảo an ninh, an toàn hoạt động của đơn vị; thực hiện tốt công tác phòng cháy chữa cháy tại đơn vị; thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị được địa phương giao.

Tin liên quan

Tin mới nhất

Đẩy mạnh giải ngân cho vay học sinh sinh viên có hoàn cảnh khó khăn(22/02/2024 10:50 SA)

Hoạt động ủy thác góp phần chuyển tải kịp thời vốn tín dụng chính sách đến với đối tượng thụ hưởng(22/02/2024 10:48 SA)

VAI TRÒ CỦA TÍN DỤNG CHÍNH SÁCH XÃ HỘI TRONG CỦNG CỐ KHỐI ĐẠI ĐOÀN KẾT TOÀN DÂN TỘC VIỆT NAM(21/02/2024 8:57 SA)

Xã Phước Chiến tăng trưởng nguồn vốn tín dụng chính sách trong năm 2023(20/02/2024 3:13 CH)

Năm 2023 xã Phước Kháng duy trì không phát sinh nợ xấu từ vốn tín dụng chính sách(20/02/2024 3:09 CH)

28 người đang online
°