UBND HUYỆN THUẬN BẮC TRIỂN KHAI KẾ HOẠCH THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT HUYỆN ĐẢNG BỘ VÀ NGHỊ QUYẾT HĐND HUYỆN VỀ NHIỆM VỤ PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI VÀ DỰ TOÁN NGÂN SÁCH NĂM 2023

Đăng ngày 17 - 01 - 2023
Lượt xem: 39
100%

Sáng ngày 17/01, UBND huyện Thuận Bắc tổ chức hội nghị triển khai thực hiện Nghị quyết Huyện đảng bộ và Nghị quyết HĐND huyện về các nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội và dự toán ngân sách năm 2023 đến các cơ quan, đơn vị địa phương trong huyện.

 

Với phương châm hành động “ Đoàn kết, kỷ cương, quyết liệt, linh hoạt, sáng tạo, hiệu quả”;  UBND huyện Thuận Bắc đã đề ra 10 nhóm nhiệm vụ và  giải pháp chủ yếu với 42 nhiệm vụ trọng tâm, đột phá  và 109 nhiệm vụ cụ thể để các cơ quan, đơn vị, địa phương tổ chức thực hiện theo chức năng nhiệm vụ của mình. Theo đó, song song với việc tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện kịp thời, hiệu quả các Nghị quyết của Trung ương, của Tỉnh và Huyện Đảng bộ. Các cấp ngành chức năng và các cơ quan, đơn vị địa phương trong huyện, phát huy cao độ tinh thần trách nhiệm, thực hiện có hiệu quả mục tiêu tăng trưởng nhanh và bền vững. Tập trung huyđộng tốt nhất mọi nguồn lực để khai thác tối đa tiềm năng, thế mạnh của huyện, gắn với tạo môi trường thông thoáng để thu hút đầu tư và phát triển sản xuất, kinh doanh và thương mại, du lịch. Đẩy mạnh thực chất, hiệu quả cơ cấu lại nền kinh tế, gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng; nâng cao năng suất, chất lượng và sức cạnh tranh của sản phẩm làm ra. Huy động và sử dụng  đúng mục định, đạt hiệu quả các nguồn lực đầu tư để phát huy  vai trò của các vùng kinh tế, các khu dân cư.  Nâng cao hiệu quả, hiệu lực trong chỉ đạo, điều hành; đẩy mạnh cải cách hành chính, phòng, chống tiêu cực, lãng phí. Chú trọng phát triển toàn diện, đồng bộ các lĩnh vực văn hóa, xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân; bảo đảm quốc phòng an ninh, giữ vững ổn định chính trị xã hội; thực hiện tốt các giải pháp phòng chống, kiểm soát  tình hình dịch bệnh trên người và cây trồng, vật nuôi.  Phấn đấu, đưa tổng giá trị sản xuất các ngành đạt 10.758 tỷ đồng, tăng 7,5% so với năm 2022; Thu ngân sách nhà nước 71 tỷ đồng ; tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội dự kiến đạt 4.100 tỷ đồng; giảm mức sinh trong tỷ lệ phát triển dân số 0,2%0; Tỷ lệ hộ nghèo giảm 04%; nâng tỷ lệ bình quân nông thôn mới đạt 17,33 tiêu chí/ xã;giao quân đạt 100% chỉ tiêu về quân số và chất lượng.

Tin liên quan

Tin mới nhất

XÃ CÔNG HẢI TỔ CHỨC LỄ PHÁT ĐỘNG “TẾT TRỒNG CÂY ĐỜI ĐỜI NHỚ ƠN BÁC HỒ” NĂM 2023(03/02/2023 3:54 CH)

XÃ CÔNG HẢI TỔ CHỨC GẶP MẶT THANH NIÊN CHUẨN BỊ LÊN ĐƯỜNG NHẬP NGŨ NĂM 2023(03/02/2023 3:47 CH)

Huyện Thuận Bắc tổ chức Lễ phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” năm 2023(02/02/2023 3:47 CH)

HUYỆN THUẬN BẮC PHÁT ĐỘNG PHONG TRÀO THI ĐUA CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH - NĂM 2023(01/02/2023 3:23 CH)

ĐẠI HỘI ĐIỂM HỘI NÔNG DÂN XÃ LỢI HẢI NHIỆM KỲ 2023-2028(01/02/2023 3:16 CH)

23 người đang online
°