72 người đang online
°

BÀ MANG THỊ ĐIỀN, NGƯỜI TỔ TRƯỞNG TÂM HUYẾT GIÚP NHIỀU HỘ GIA ĐÌNH RAGLAI THOÁT NGHÈO BỀN VỮNG

Đăng ngày 06 - 09 - 2022
Lượt xem: 10
100%

Với trách nhiệm là Tổ trưởng tổ Tiết kiệm vay vốn (TK&VV), được giao nhiệm vụ quản lý toàn bộ hoạt động của Tổ tại thôn Xóm Bằng, xã Bắc Sơn, huyện Thuận Bắc. Bà Mang Thị Điền đã thực hiện tốt công tác tuyên truyền, thông tin chính sách tín dụng ưu đãi của Đảng, Nhà nước đến từng người dân trên địa bàn thôn Xóm Bằng; Góp phần giúp nhiều hộ gia đình Raglai trong việc vay vốn về đầu tư sản xuất, chăn nuôi, tạo việc làm, nâng cao thu nhập ổn định, thoát nghèo bền vững và đặc biệt là góp phần vào việc hoàn thành một số tiêu chí về xây dựng nông thôn mới tại địa phương.

 

Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, Bà Mang Thị Điền luôn thực hiện đúng nhiệm vụ được giao theo hợp đồng ủy nhiệm đã ký với NHCSXH huyện, tiếp thu những ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND xã trong các cuộc họp giao ban, cũng như thông tin chính sách tín dụng ưu đãi từ NHCSXH huyện, từ đó Bà đã tuyên truyền những thông tin trên đến các thành viên trong tổ vay vốn, cũng như người dân trên địa bàn trong các cuộc họp sinh hoạt tổ định kỳ hàng tháng, các cuộc họp thôn. Đến ngày 20/8/2022 tổng số dư nợ của Tổ TK&VV do Bà đang quản lý là 2.680 triệu đồng/60 hộ vay vốn; tỷ lệ thu lãi đạt 100%; tỷ lệ nợ quá hạn 0%.

Bà Mang Thị Điền chia sẻ: “Gia đình tôi cũng từng là hộ nghèo, khi được vay vốn đầu tư đúng mục đích, mang lại hiệu quả, kinh tế gia đình thoát nghèo nhờ vốn tín dụng chính sách. Vì vậy Tôi luôn đôn đốc người vay sử dụng tiền vay đúng mục đích; trả nợ, trả lãi đầy đủ, đúng hạn cả gốc và lãi theo kế hoạch đã thoả thuận. Tiếp nhận các thông tin từ tổ viên trong việc đề nghị trích tiền gửi để trả nợ, trả lãi và thực hiện theo quy định, hướng dẫn của NHCSXH huyện”.

Ngoài ra, thường xuyên tham gia, chứng kiến việc kiểm tra sử dụng vốn vay, đối chiếu nợ vay và số dư tiền gửi của các tổ viên trong Tổ khi có sự kiểm tra, giám sát của các cơ quan, tổ chức có thẩm quyền đối với hoạt động của Tổ. Phối hợp với cán bộ tổ chức Hội, đoàn thể, UBND cấp xã, Trưởng thôn xử lý các trường hợp nợ bị rủi ro do nguyên nhân khách quan và thông báo kịp thời cho NHCSXH huyện kịp thời xử lý.

Bà Mang Thị Điền là người Tổ trưởng TK&VV có tâm huyết với công việc; là tấm gương cho nhiều hộ bà con Raglai mạnh dạn vay vốn, đầu tư chăn nuôi, sản xuất, góp phần giảm nghèo nhanh và bền vững. Bản thân Bà và gia đình luôn chấp hành tốt Chỉ thị, Nghị quyết và chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, là gia đình tiêu biểu tại địa phương.

Trao đổi với chúng Tôi về Bà Mang Thị Điền, Tổ trưởng TK&VV ở thôn Xóm Bằng. Chị Lượng Thị Diễm Thoa - Chủ tịch Hội LHPN xã Bắc Sơn cho biết: “Khi triển khai, giao nhiệm vụ cho Bà Mang Thị Điền thì chúng tôi rất yên tâm; Bà là người làm việc có tâm huyết, có trách nhiệm cao trong công việc, đối với Nhân dân và tổ viên vay vốn, Bà luôn hướng dẫn tận tình, chủ động trong việc tuyên truyền các chương trình cho vay đang thực hiện tại địa phương, khi tổ viên có nhu cầu vay vốn Bà triệu tập họp Tổ TK&VV và mời Ban quản lý thôn và Hội LHPN tham dự cuộc họp, tại cuộc họp Bà luôn tuyên truyền chính sách mới, các quy định của NHCSXH và địa phương, thực hiện bình xét công khai, dân chủ, lựa chọn tổ viên đủ điều kiện vay vốn, lập danh sách hộ gia đình đủ điều kiện vay vốn theo đúng quy trình NHCSXH hướng dẫn, chuyển tổ chức Hội kiểm tra để trình địa phương xác nhận và gửi về NHCSXH làm cơ sở để giải quyết cho vay kịp thời, giúp bà con có vốn để đầu tư sản xuất, chăn nuôi. Bà luôn tham gia đầy đủ các buổi họp giao ban hàng tháng với NHCSXH huyện tại điểm giao dịch xã, tổ viên trong Tổ TK&VV có ý kiến vướng mắc bà luôn chủ động tham gia ý kiến đề nghị tháo gỡ khó khăn cho tổ viên luôn kịp thời”.

Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, Bà Mang Thị Điền luôn thực hiện đúng nhiệm vụ được giao theo hợp đồng ủy nhiệm đã ký với NHCSXH huyện, tiếp thu những ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND xã trong các cuộc họp giao ban, cũng như thông tin chính sách tín dụng ưu đãi từ NHCSXH huyện, từ đó Bà đã tuyên truyền những thông tin trên đến các thành viên trong tổ vay vốn, cũng như người dân trên địa bàn trong các cuộc họp sinh hoạt tổ định kỳ hàng tháng, các cuộc họp thôn. Đến ngày 20/8/2022 tổng số dư nợ của Tổ TK&VV do Bà đang quản lý là 2.680 triệu đồng/60 hộ vay vốn; tỷ lệ thu lãi đạt 100%; tỷ lệ nợ quá hạn 0%.

Bà Mang Thị Điền chia sẻ: “Gia đình tôi cũng từng là hộ nghèo, khi được vay vốn đầu tư đúng mục đích, mang lại hiệu quả, kinh tế gia đình thoát nghèo nhờ vốn tín dụng chính sách. Vì vậy Tôi luôn đôn đốc người vay sử dụng tiền vay đúng mục đích; trả nợ, trả lãi đầy đủ, đúng hạn cả gốc và lãi theo kế hoạch đã thoả thuận. Tiếp nhận các thông tin từ tổ viên trong việc đề nghị trích tiền gửi để trả nợ, trả lãi và thực hiện theo quy định, hướng dẫn của NHCSXH huyện”.

Ngoài ra, thường xuyên tham gia, chứng kiến việc kiểm tra sử dụng vốn vay, đối chiếu nợ vay và số dư tiền gửi của các tổ viên trong Tổ khi có sự kiểm tra, giám sát của các cơ quan, tổ chức có thẩm quyền đối với hoạt động của Tổ. Phối hợp với cán bộ tổ chức Hội, đoàn thể, UBND cấp xã, Trưởng thôn xử lý các trường hợp nợ bị rủi ro do nguyên nhân khách quan và thông báo kịp thời cho NHCSXH huyện kịp thời xử lý.

Bà Mang Thị Điền là người Tổ trưởng TK&VV có tâm huyết với công việc; là tấm gương cho nhiều hộ bà con Raglai mạnh dạn vay vốn, đầu tư chăn nuôi, sản xuất, góp phần giảm nghèo nhanh và bền vững. Bản thân Bà và gia đình luôn chấp hành tốt Chỉ thị, Nghị quyết và chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, là gia đình tiêu biểu tại địa phương.

Trao đổi với chúng Tôi về Bà Mang Thị Điền, Tổ trưởng TK&VV ở thôn Xóm Bằng. Chị Lượng Thị Diễm Thoa - Chủ tịch Hội LHPN xã Bắc Sơn cho biết: “Khi triển khai, giao nhiệm vụ cho Bà Mang Thị Điền thì chúng tôi rất yên tâm; Bà là người làm việc có tâm huyết, có trách nhiệm cao trong công việc, đối với Nhân dân và tổ viên vay vốn, Bà luôn hướng dẫn tận tình, chủ động trong việc tuyên truyền các chương trình cho vay đang thực hiện tại địa phương, khi tổ viên có nhu cầu vay vốn Bà triệu tập họp Tổ TK&VV và mời Ban quản lý thôn và Hội LHPN tham dự cuộc họp, tại cuộc họp Bà luôn tuyên truyền chính sách mới, các quy định của NHCSXH và địa phương, thực hiện bình xét công khai, dân chủ, lựa chọn tổ viên đủ điều kiện vay vốn, lập danh sách hộ gia đình đủ điều kiện vay vốn theo đúng quy trình NHCSXH hướng dẫn, chuyển tổ chức Hội kiểm tra để trình địa phương xác nhận và gửi về NHCSXH làm cơ sở để giải quyết cho vay kịp thời, giúp bà con có vốn để đầu tư sản xuất, chăn nuôi. Bà luôn tham gia đầy đủ các buổi họp giao ban hàng tháng với NHCSXH huyện tại điểm giao dịch xã, tổ viên trong Tổ TK&VV có ý kiến vướng mắc bà luôn chủ động tham gia ý kiến đề nghị tháo gỡ khó khăn cho tổ viên luôn kịp thời”.

Tin liên quan

Thuận Bắc: Đẩy mạnh việc triển khai chương trình tín dụng cho vay theo Nghị định số 28/2022/NĐ-CP...(07/09/2022 8:51 SA)

Tin mới nhất

Thuận Bắc: Giải ngân nguồn vốn tín dụng chính sách trên 85 tỷ đồng ủy thác qua Hội Nông dân (09/11/2022 2:24 CH)

Thuận Bắc: Hiệu quả từ chương trình ủy thác cho vay đối với phụ nữ nghèo xã Bắc Sơn(09/11/2022 1:46 CH)

Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Bắc Huy động tiết kiệm dân cư ngay tại điểm giao dịch xã(24/10/2022 4:22 CH)

Ngân hàng CSXH huyện: Giao ban công tác ủy thác tín dụng chính sách kỳ III năm 2022(20/10/2022 10:56 SA)

Thuận Bắc: Đẩy mạnh việc triển khai Chương trình cho vay vốn học sinh sinh viên có hoàn cảnh khó...(14/10/2022 8:53 SA)