75 người đang online
°

Thuận Bắc: Giải ngân nguồn vốn tín dụng chính sách gần 53 tỷ đồng ủy thác qua Hội Cựu chiến binh

Đăng ngày 30 - 09 - 2022
Lượt xem: 42
100%

Hội Cựu chiến binh huyện Thuận Bắc là một trong 4 tổ chức chính trị - xã hội nhận ủy thác quản lý nguồn vốn tín dụng chính sách tại Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) huyện. Trong 9 tháng đầu năm 2022, NHCSXH huyện Thuận Bắc đã tích cực phối hợp với các tổ chức đoàn thể ủy thác, trong đó có Hội Cựu chiến binh cấp huyện và cấp xã để đẩy mạnh giải ngân nguồn vốn tín dụng chính sách đến các hội viên hộ nghèo, hộ cận nghèo và đối tượng chính sách trên địa bàn. Tổng doanh số cho vay ủy thác qua tổ chức hội trong 9 tháng là trên 15 tỷ đồng với 396 lượt hội viên được vay vốn; doanh số cho vay tập trung tại các xã như: xã Bắc Sơn là 20.639 triệu đồng với 386 lượt hội viên vay vốn; xã Bắc Phong là 1.981 triệu đồng với 174 lượt hội viên vay vốn và Lợi Hải là 7.325 triệu đồng với 165 lượt hội viên vay vốn. Đến ngày 27/9/2022 tổng dư nợ Ngân hàng Chính sách xã hội huyện ủy thác qua Hội Cựu chiến binh đạt 52.554 triệu đồng với 1.064 hộ vay vốn; nguồn vốn cho vay được thực hiện ủy thác đến 6/6 tổ chức hội cấp xã; có 23 Tổ tiết kiệm và vay vốn thực hiện ủy nhiệm với Ngân hàng Chính sách xã hội; chất lượng tín dụng đạt tốt, không có nợ quá hạn.

 

          Ngoài công tác phối hợp giải ngân nguồn vốn vay, đôn đốc thu nợ, thu lãi thì Hội Cựu chiến binh huyện đã tăng cường công tác giám sát, kiểm tra nguồn vốn ủy thác đến các hội viên đảm bảo nguồn vốn phải sử dụng đúng mục đích và giúp hội viên phát huy tốt hiệu quả, góp phần củng cố thường xuyên hệ thống chính trị ở cơ sở. Từ nguồn vốn vay ủy thác thông qua Ngân hàng Chính sách xã hội huyện đã hỗ trợ rất đắc lực cho các hội viên hội cựu chiến binh, đặc biệt là các hội viên thuộc hộ nghèo tiếp cận nguồn vốn phát triển kinh tế, vươn lên thoát nghèo và ổn định cuộc sống.       

Tin liên quan

Tin mới nhất

Thuận Bắc: Giải ngân nguồn vốn tín dụng chính sách trên 85 tỷ đồng ủy thác qua Hội Nông dân (09/11/2022 2:24 CH)

Thuận Bắc: Hiệu quả từ chương trình ủy thác cho vay đối với phụ nữ nghèo xã Bắc Sơn(09/11/2022 1:46 CH)

Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Bắc Huy động tiết kiệm dân cư ngay tại điểm giao dịch xã(24/10/2022 4:22 CH)

Ngân hàng CSXH huyện: Giao ban công tác ủy thác tín dụng chính sách kỳ III năm 2022(20/10/2022 10:56 SA)

Thuận Bắc: Đẩy mạnh việc triển khai Chương trình cho vay vốn học sinh sinh viên có hoàn cảnh khó...(14/10/2022 8:53 SA)