18 người đang online
°

NGÂN HÀNG CHÍNH SÁCH XÃ HỘI HUYỆN TỔ CHỨC TRAO GIẤY KHEN CHO TRƯỞNG THÔN VÀ TỔ TRƯỞNG THAM GIA HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG CHÍNH SÁCH XÃ HỘI

Đăng ngày 12 - 09 - 2022
Lượt xem: 85
100%

Ngày 12 tháng 8 năm 2022, Ngân hàng CSXH huyện phối hợp với UBND xã Bắc Phong tổ chức trao tặng giấy khen của Tổng Giám đốc NHCSXH cho các cá nhân có thành tích tiêu biểu qua 20 năm triển khai chính sách tín dụng ưu đãi đối với người nghèo và các đối tượng chính sách khác theo Nghị định số 78/2002/NĐ-CP ngày 4/10/2002 của Chính phủ trên địa bàn xã.

 

  Tại buổi lễ, Lãnh đạo Ngân hàng CSXH huyện đã công bố Quyết định số 4867/QĐ-NHCS, ngày 24/6/2022 của Tổng Giám đốc Ngân hàng Chính sách  xã hội về việc khen thưởng cho những tập thể và cá nhân có thành tích tiêu biểu trong 20 năm thực hiện chính sách tín dụng ưu đãi theo Nghị định số 78/2002/NĐ-CP ngày 4/10/2002 của Chính phủ.

Thừa quỷ quyền của Giám đốc Ngân hàng CSXH Trung ương, Ngân hàng CSXH huyện Thuận Bắc đã trao giấy khen của Tổng Giám đốc Ngân hàng Chính sách  xã hội cho Ông Nguyễn Thọ Hạt – Trưởng thôn Mỹ Nhơn và bà Nguyễn Thị Liệu – Tổ trưởng Tổ tiết kiệm và vay vốn thôn Mỹ Nhơn.  Được biết, tính đến ngày 31/8/2022 số hộ trên địa bàn xã Bắc Phong đang được thụ hưởng nguồn vốn vay là 1.234 hộ vay với tổng dư nợ toàn xã đạt 76.491 triệu đồng từ các chương trình tín dụng chính sách xã hội; toàn xã có 04 Hội đoàn thể nhận ủy thác đối với NHCSXH huyện gồm: Hội Nông dân, Hội Phụ nữ, Hội Cựu chiến binh và Đoàn thanh niên; các thành viên vay vốn được quản lý bởi 26 Tổ TK&VV hoạt động trên 03 thôn. Chất lượng tín dụng: Với sự quan tâm của Đảng ủy, chính quyền địa phương đã chỉ đạo tổ chức Hội nhận ủy thác, Tổ TK&VV từng bước phân tích nguyên nhân đưa ra các giải pháp giảm nợ quá hạn, đến nay chất lượng tín dụng trên địa bàn xã ngày càng được được nâng cao, nợ quá hạn 0%, lãi tồn thấp. Hộ vay sử dụng vốn vay đúng mục đích, phát huy được hiệu quả nguồn vốn, góp phần giải quyết việc làm, xóa đói giảm nghèo và an sinh xã hội. Vốn tín dụng chính sách ưu đãi đã giúp cho hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác trên địa bàn nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống đóng góp tích cực trong việc thực hiện các chỉ tiêu kinh tế - xã hội của địa phương.

Tin liên quan

Tin mới nhất

Thuận Bắc: Giải ngân nguồn vốn tín dụng chính sách trên 85 tỷ đồng ủy thác qua Hội Nông dân (09/11/2022 2:24 CH)

Thuận Bắc: Hiệu quả từ chương trình ủy thác cho vay đối với phụ nữ nghèo xã Bắc Sơn(09/11/2022 1:46 CH)

Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Bắc Huy động tiết kiệm dân cư ngay tại điểm giao dịch xã(24/10/2022 4:22 CH)

Ngân hàng CSXH huyện: Giao ban công tác ủy thác tín dụng chính sách kỳ III năm 2022(20/10/2022 10:56 SA)

Thuận Bắc: Đẩy mạnh việc triển khai Chương trình cho vay vốn học sinh sinh viên có hoàn cảnh khó...(14/10/2022 8:53 SA)