34 người đang online
°

TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC LÀM VIỆC TẠI TRUNG TÂM VĂN HÓA THỂ THAO VÀ TRUYỀN THANH HUYỆN

Đăng ngày 27 - 07 - 2022
Lượt xem: 71
100%

 


tuyen dung.pdf

Tin liên quan

Tin mới nhất

HOÃN THỜI GIAN khảo sát tình hình xây dựng, quản lý và sử dụng thiết chế văn hóa, thể thao; công...(27/09/2022 10:32 SA)

Họp trực tuyến kiểm điểm công tác chỉ đạo, điều hành phát triển KTXH 9 tháng đầu năm 2022(27/09/2022 9:08 SA)

THÔNG BÁO DANH SÁCH DỰ TUYỂN LẦN 2 VIÊN CHỨC CỦA BQL DỰ ÁN(23/09/2022 9:53 SA)

Chương trình làm việc của Đoàn giám sát HĐND tỉnh về công tác cải cách TTHC lĩnh vực đất đai (21/09/2022 3:34 CH)

HỘI NGHỊ TRỰC TUYẾN CHUYÊN ĐỀ VỀ CẢI CÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH(14/09/2022 2:38 CH)