12 người đang online
°

hướng dẫn, chuẩn bị hồ sơ, tài liệu phục vụ Đoàn kiểm tra của Ban Chỉ đạo tỉnh

Đăng ngày 25 - 07 - 2022
Lượt xem: 40
100%

 


THAM-MUU-BCD-CONG-VAN-HUONG-DAN-CHUAN-BI-KIEM-TRA-PHONG-TRAO-T7.2022-1-(21.07.2022_09h26p50)_signed.pdf

Tin liên quan

Tin mới nhất

HOÃN THỜI GIAN khảo sát tình hình xây dựng, quản lý và sử dụng thiết chế văn hóa, thể thao; công...(27/09/2022 10:32 SA)

Họp trực tuyến kiểm điểm công tác chỉ đạo, điều hành phát triển KTXH 9 tháng đầu năm 2022(27/09/2022 9:08 SA)

THÔNG BÁO DANH SÁCH DỰ TUYỂN LẦN 2 VIÊN CHỨC CỦA BQL DỰ ÁN(23/09/2022 9:53 SA)

Chương trình làm việc của Đoàn giám sát HĐND tỉnh về công tác cải cách TTHC lĩnh vực đất đai (21/09/2022 3:34 CH)

HỘI NGHỊ TRỰC TUYẾN CHUYÊN ĐỀ VỀ CẢI CÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH(14/09/2022 2:38 CH)