8 người đang online
°

Bắc Sơn: Tổ chức trao Giấy khen cho tổ chức và cá nhân tham gia hoạt động tín dụng chính sách xã hội

Đăng ngày 21 - 07 - 2022
Lượt xem: 110
100%

Ngày 20/7/2022, Chủ tịch UBND xã Bắc Sơn đã thay mặt Tổng Giám đốc Ngân hàng Chính sách xã hội tặng giấy khen cho các thành phần có thành tích tốt trong tổng kết 20 năm triển khai chính sách tín dụng ưu đãi đối với người nghèo và các đối tượng chính sách khác theo Nghị định số 78/2002/NĐ-CP ngày 4-10-2002 của Chính phủ trên địa bàn xã.

 

Qua 20 năm qua, với sự vào cuộc tích cực của các cấp, các ngành và của cả hệ thống chính trị - xã hội, việc tổ chức triển khai tín dụng ưu đãi đối với hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác theo Nghị định số 78/2002/NĐ-CP của Chính phủ trên địa bàn xã Bắc Sơn đã đạt nhiều kết quả nổi bật. Đến ngày 30/6/2022 số hộ trên địa bàn xã đang được thụ hưởng nguồn vốn vay là 1.661 hộ vay với tổng dư nợ toàn xã đạt 86.472 triệu đồng từ các chương trình tín dụng chính sách xã hội; toàn xã có 04 Hội đoàn thể nhận ủy thác đối với NHCSXH huyện gồm: Hội Nông dân, Hội Phụ nữ, Hội Cựu chiến binh và Đoàn thanh niên; các thành viên vay vốn được quản lý bởi 33 tổ TK&VV hoạt động trên 04 thôn. Hàng tháng không có tổ hoạt động yếu kém. Công tác huy động tiền gửi tiết kiệm thông qua tổ: có 1.645 thành viên có số dư tiền gửi tiết kiệm đạt 99,04% trên tổng số thành viên, thành viên gửi tiết kiệm hàng tháng bình quân đạt 78,58% trên tổng số thành viên. Chất lượng tín dụng: Với sự quan tâm của Đảng ủy, chính quyền địa phương đã chỉ đạo tổ chức Hội nhận ủy thác, Tổ TK&VV từng bước phân tích nguyên nhân đưa ra các giải pháp giảm nợ quá hạn, đến nay chất lượng tín dụng trên địa bàn xã ngày càng được được nâng cao, nợ quá hạn 0%, lãi tồn thấp. Hộ vay sử dụng vốn vay đúng mục đích, phát huy được hiệu quả nguồn vốn, góp phần giải quyết việc làm, xóa đói giảm nghèo và an sinh xã hội. Vốn tín dụng chính sách ưu đãi đã giúp cho hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác trên địa bàn nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống, thúc đẩy tỷ lệ hộ nghèo giảm bình quân từ 3-4%/năm; đóng góp tích cực trong việc thực hiện các chỉ tiêu kinh tế - xã hội của địa phương.

Định hướng, mục tiêu và giải pháp thực hiện chính sách sách tín dụng ưu đãi đến năm 2030, xã xã Bắc Sơn tiếp tục phát huy vai trò, trách nhiệm của cấp ủy đảng, chính quyền địa phương trong chỉ đạo tổ chức triển khai thực hiện, đảm bảo 100% người nghèo và các đối tượng chính sách khi đủ điều kiện và có nhu cầu đều được giải quyết cho vay. Tăng trưởng dư nợ bình quân hằng năm từ 8-10%, tỷ lệ thu lãi đạt trên 99%, hiệu suất sử dụng vốn đạt 99%, tỷ lệ nợ xấu dưới 0,5%; nâng cao chất lượng hoạt động ủy thác cho vay, các tổ tiết kiệm và vay vốn, điểm giao dịch tại xã. Lồng ghép tín dụng chính sách với hoạt động hỗ trợ khuyến nông, khuyến lâm và nhân rộng các gương điển hình tiên tiến trong quản lý và sử dụng vốn vay,...

Nhân dịp này, Tổng giám đốc NHCSXH Việt Nam đã tặng giấy khen cho 02 cá nhân vì có thành tích trong 20 năm triển khai chính sách tín dụng ưu đãi đối với người nghèo và các đối tượng chính sách khác theo Nghị định số 78/2002/NĐ-CP của Chính phủ trên địa bàn xã Bắc Sơn.

Tin liên quan

Tin mới nhất

Thuận Bắc: Giải ngân nguồn vốn tín dụng chính sách trên 85 tỷ đồng ủy thác qua Hội Nông dân (09/11/2022 2:24 CH)

Thuận Bắc: Hiệu quả từ chương trình ủy thác cho vay đối với phụ nữ nghèo xã Bắc Sơn(09/11/2022 1:46 CH)

Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Bắc Huy động tiết kiệm dân cư ngay tại điểm giao dịch xã(24/10/2022 4:22 CH)

Ngân hàng CSXH huyện: Giao ban công tác ủy thác tín dụng chính sách kỳ III năm 2022(20/10/2022 10:56 SA)

Thuận Bắc: Đẩy mạnh việc triển khai Chương trình cho vay vốn học sinh sinh viên có hoàn cảnh khó...(14/10/2022 8:53 SA)