60 người đang online
°

Hiệu quả tín dụng chính sách với đồng bào dân tộc thiểu số

Đăng ngày 30 - 05 - 2022
Lượt xem: 97
100%

Ngân hàng chính sách xã hội huyện Thuận Bắc đang thực hiện các chương trình tín dụng chính sách để cung cấp tín dụng ưu đãi cho các hộ nghèo, hộ đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn huyện

Hiệu quả tín dụng chính sách với đồng bào dân tộc thiểu số tại xã Phước Chiến

 

 Trên địa bàn huyện đồng bào dân tộc thiểu số (ĐBDTTS) Chăm và Raglay chiếm tỷ lệ 62,77% tổng số hộ dân cả huyện; hầu hết sống ở những vùng khó khăn, vùng miền núi, điều kiện sinh sống của đồng bào còn gặp nhiều khó khăn, trình độ phát triển thấp, tỷ lệ hộ nghèo cao, chiếm trên 95,2%. Nhiều chính sách phát triển kinh tế - xã hội tác động lớn đến nhiều mặt của đời sống xã hội, làm thay đổi diện mạo nông thôn, vùng dân tộc, đời sống ĐBDTTS; trong đó, điển hình là chính sách tín dụng với các ưu đãi về lãi suất, điều kiện, thủ tục vay vốn. Tuy nhiên, vẫn còn khoảng cách khá xa giữa đời sống và trình độ phát triển của ĐBDTTS so với mức bình quân chung của cả tỉnh. Tỷ lệ hộ nghèo chủ yếu vẫn tập trung ở vùng đồng ĐBDTTS. Tại Thuận Bắc, Ngân hàng chính sách xã hội (NHCSXH) huyện hiện đang thực hiện các chương trình tín dụng chính sách từ nguồn vốn của Chính phủ để cung cấp tín dụng ưu đãi cho các hộ nghèo, ĐBDTTS cùng một số đối tượng chính sách khác. Một trong những đối tượng quan trọng được quan tâm đặc biệt là hộ ĐBDTTS.

Những năm qua, NHCSXH huyện đã tích cực phối hợp với ban, ngành, Hội đoàn thể nhận ủy thác và các địa phương thực hiện tốt các chương trình tín dụng chính sách nói chung và các chương trình tín dụng đối với hộ ĐBDTTS nói riêng. Đến nay, tổng dư nợ các chương trình tín dụng trên địa bàn huyện đến ngày 31/5/2022 đạt 323 tỷ đồng với 6.755 hộ vay; trong đó, hộ ĐBDTTS được thụ hưởng hầu hết các chương trình tín dụng đang triển khai cho vay tại NHCSXH. Dư nợ của hộ ĐBDTTS là 250 tỷ đồng, chiếm 77,4% tổng dư nợ với 4.004 khách hàng, chiếm gần 60% tổng số khách hàng đang còn dư nợ; dư nợ bình quân hộ ĐBDTTS đạt trên 60 triệu đồng/hộ. Riêng 02 chương tình cho vay hộ ĐBDTTS trồng rừng sản xuất phát triển chăn nuôi theo QĐ 75/2015 và cho vay theo QĐ số 2085/2016 đạt trên 27 tỷ đồng với 742 hộ vay,…

Thời gian tới NHCSXH huyện Thuận Bắc tiếp tục rà soát nhu cầu để đầu tư cho hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác, đặc biệt là hộ ĐBDTTS miền núi nhằm phục hồi phát triển kinh tế - xã hội theo Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 30/01/2022 của Chính phủ, góp phần thực hiện mục tiêu giảm nghèo trên địa bàn huyện Thuận Bắc.

Tin liên quan

Tin mới nhất

Thuận Bắc: Giải ngân nguồn vốn tín dụng chính sách trên 85 tỷ đồng ủy thác qua Hội Nông dân (09/11/2022 2:24 CH)

Thuận Bắc: Hiệu quả từ chương trình ủy thác cho vay đối với phụ nữ nghèo xã Bắc Sơn(09/11/2022 1:46 CH)

Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Bắc Huy động tiết kiệm dân cư ngay tại điểm giao dịch xã(24/10/2022 4:22 CH)

Ngân hàng CSXH huyện: Giao ban công tác ủy thác tín dụng chính sách kỳ III năm 2022(20/10/2022 10:56 SA)

Thuận Bắc: Đẩy mạnh việc triển khai Chương trình cho vay vốn học sinh sinh viên có hoàn cảnh khó...(14/10/2022 8:53 SA)