31 người đang online
°

Ban đại diện – Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội huyện kiểm tra tại xã Lợi Hải

Đăng ngày 30 - 05 - 2022
Lượt xem: 96
100%

Đoàn kiểm tra của Ban đại diện – Hội đồng quản trị (BĐD-HĐQT) Ngân hàng Chính sách xã hội huyện (NHCSXH) kiểm tra tại xã Lợi Hải vào ngày 26/5/2022, Thành viên BĐD - HĐQT NHCSXH huyện làm trưởng đoàn tại xã Lợi Hải, Ông Phạm Cao Thuận Bí Thư huyện đoàn, cùng tham gia đoàn kiểm tra có các lãnh đạo Hội đoàn thể huyện, cán bộ tín dụng phụ trách địa bàn. Về phía xã được kiểm tra: Có sự tham dự của lãnh đạo Đảng ủy xã, UBND xã, MTTQVN xã, các ban ngành của xã, lãnh đạo các tổ chức Hội nhận uỷ thác, ban quản lý các thôn và các tổ trưởng Tổ TK&VV.

 

Qua báo cáo của các xã Lợi Hải, các ý kiến đóng góp của các địa biểu tham dự cuộc họp tại xã. Đoàn kiểm tra BĐD – HĐQT NHCSXH huyện ghi nhận và đánh giá cao sự quan tâm chỉ đạo, lãnh đạo của Đảng uỷ, UBND xã, các ban ngành của xã và sự nỗ lực của các tổ chức Hội nhận ủy thác, Tổ TK&VV trong việc triển khai thực hiện tín dụng chính sách trên địa bàn xã đã đạt một số kết quả đáng ghi nhận như: triển khai giải ngân theo chỉ tiêu kế hoạch tín dụng được giao; tỷ lệ thu lãi đạt 99% số lãi phải thu; công tác xử lý nợ được kịp thời; triển khai kịp thời các văn bản chỉ đạo của Tổng Giám đốc, NHCSXH tỉnh, Trưởng BĐD – HĐQT NHCSXH huyện; công tác kiểm tra, giám sát thường xuyên được quan tâm.

Để tiếp tục thực hiện tốt, kịp thời, có hiệu quả nguồn vốn tín dụng chính sách xã hội trong thời gian tới. Đoàn kiểm tra của BĐD – HĐQT NHCSXH huyện đề nghị Đảng uỷ, UBND xã, các ban ngành của xã và các tổ chức Hội nhận ủy thác, Tổ TK&VV chú trọng thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

1. Chủ động phối hợp rà soát nhu cầu vốn TDCS thực hiện Chương trình phục hồi và phát triển KT-XH theo Nghị quyết số 11/NQ-CP của Chính phủ.

- Đối với nhu cầu vay vốn của cá nhân, hộ gia đình để mua, thuê mua nhà ở xã hội, nhà ở cho công nhân; xây dựng mới hoặc cải tạo, sửa chữa nhà ở theo chính sách về nhà ở xã hội theo quy định tại Điều 16 Nghị định số 100/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 và khoản 10, Điều 1, Nghị định số 49/2021/NĐ- CP ngày 01/4/2021 của Chính phủ.

- Cho vay học sinh các cấp, sinh viên có hoàn cảnh gia đình khó khăn để mua sắm máy vi tính, thiết bị phục vụ học tập trực tuyến trong giai đoạn dịch Covid-19; cho vay ưu đãi đối với các cơ sở giáo dục mầm non, tiểu học ngoài công lập phải ngừng hoạt động ít nhất 01 tháng theo yêu cầu phòng, chống dịch.

- Cho vay Chương trình mục tiêu quốc gia về phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030 theo Nghị quyết số 88/2019/QH14 và Nghị quyết số 120/2020/QH14 của Quốc hội.

- Tiếp tục thực hiện tốt công tác tuyên truyền hộ dân chấp hành tốt nghĩa vụ trong việc vay vốn tín dụng chính sách của Đảng và Nhà nước để đầu tư sản xuất, chăn nuôi, tạo việc làm, tăng thu nhập và an sinh xã hội.

2. Tiếp tục quan tâm chỉ đạo và quán triệt đến tất cả các Hội Đoàn thể nhận ủy thác nhận thức đầy đủ về nhiệm vụ chính trị trong việc thực hiện tín dụng chính sách xã hội, góp phần thực hiện tốt mục tiêu giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới; thực hiện quyết liệt việc nâng cao chất lượng hoạt động nhận ủy thác, rà soát kiện toàn lại Ban quản lý Tổ TK&VV hoạt động không tốt; quan tâm công tác bình xét cho vay đúng đối tượng, sử dụng vốn đúng mục đích; duy trì việc sinh hoạt tổ; tham gia đầy đủ các cuộc họp giao ban với Ngân hàng CSXH theo định kỳ quy định; nâng cao chất lượng trong các cuộc kiểm tra, giám sát, đảm bảo việc sử dụng vốn vay đúng mục đích, đúng đối tượng thụ hưởng từng chương trình.

3. Chủ tịch UBND các xã, chỉ đạo địa chính xã, công an xã, tư pháp xã phối hợp, xử lý những trường hợp bán nhà, bán đất, chuyển hộ khẩu đi sinh sống nơi khác, tránh để lãi tồn đọng và phát sinh nợ quá hạn, đồng thời tập trung xử lý quyết liệt đối với những hộ vay để lãi tồn đọng lớn (món vay 6 tháng, 12 tháng không hoạt động), thông báo rộng rãi trên loa đài và các thủ tục hành chính.    

4. Tiếp tục phối hợp tốt với NHCSXH huyện trong việc nâng cao chất lượng Điểm giao dịch xã, đảm bảo thực hiện đầy đủ các nội dung hoạt động, phục vụ tốt nhân dân đến giao dịch vào ngày cố định hàng tháng.

5. Đảng uỷ, UBND xã tiếp tục quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt Chỉ thị số 40-CT/TW của Ban Bí thư, Chỉ thị số 67-CT/TU của Ban Thường vụ tỉnh ủy tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng đối với công tác tín dụng chính sách xã hội tại địa phương. Đẩy mạnh việc tổ chức triển khai rà soát nhu cầu vay vốn.

Tin liên quan

Tin mới nhất

Thuận Bắc: Giải ngân nguồn vốn tín dụng chính sách trên 85 tỷ đồng ủy thác qua Hội Nông dân (09/11/2022 2:24 CH)

Thuận Bắc: Hiệu quả từ chương trình ủy thác cho vay đối với phụ nữ nghèo xã Bắc Sơn(09/11/2022 1:46 CH)

Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Bắc Huy động tiết kiệm dân cư ngay tại điểm giao dịch xã(24/10/2022 4:22 CH)

Ngân hàng CSXH huyện: Giao ban công tác ủy thác tín dụng chính sách kỳ III năm 2022(20/10/2022 10:56 SA)

Thuận Bắc: Đẩy mạnh việc triển khai Chương trình cho vay vốn học sinh sinh viên có hoàn cảnh khó...(14/10/2022 8:53 SA)