9 người đang online
°

Thuận Bắc thực hiện cho vay 10 tỷ đồng nguồn vốn ưu đãi theo Nghị quyết số 11/NQ-CP

Đăng ngày 19 - 05 - 2022
Lượt xem: 54
100%

Thực hiện Quyết định số 559/QĐ-BĐD, ngày 16 tháng 5 năm 2022 của Trưởng Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) tỉnh Ninh Thuận về việc giao chỉ tiêu kế hoạch tín dụng chương trình cho vay ưu đãi theo Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 30 tháng 01 năm 2022 của Chính phủ năm 2022.

 

10 tỷ đồng được giao cho vay thực hiện về chính sách tín dụng ưu đãi thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn 2021 - 2030, giai đoạn 1: 2021 - 2025 theo Nghị định số 28/2022/NĐ-CP Ngày 26 tháng 4 năm 2022 của Thủ tướng Chính phủ. Sau khi có Quyết định giao chỉ tiêu nguồn vốn, NHCSXH huyện tham mưu Trưởng Ban đại diện Hội đồng quản trị NHCSXH huyện phân bổ chỉ tiêu cho các xã để có cơ sở tổ chức giao triển khai, thực hiện họp tổ bình xét cho vay đúng đối tượng thụ hưởng chương trình để đề nghị NHCSXH huyện giải ngân nguồn vốn đến cho các đối tượng thụ hưởng chính sách kịp thời, nhằm có vốn đầu tư vào sản xuất kinh doanh, tạo việc làm… ổn định cuộc sống.

Tin liên quan

Tin mới nhất

Hỗ trợ lãi suất các khoản vay tại Ngân hàng Chính sách xã hội(27/06/2022 4:44 CH)

Hiệu quả tín dụng chính sách với đồng bào dân tộc thiểu số (30/05/2022 10:35 SA)

Ban đại diện – Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội huyện kiểm tra tại xã Lợi Hải(30/05/2022 10:29 SA)

Ngân hàng Chính sách xã hội nâng mức cho vay Học sinh, sinh viên (18/05/2022 1:46 CH)

Hộ nghèo dân tộc thiểu số được vay hỗ trợ nhà ở đến 40 triệu đồng/hộ(18/05/2022 9:02 SA)