2 người đang online
°

Chủ tịch UBND xã Bắc Phong chỉ đạo tăng cường công tác quản lý nguồn vốn tín dụng chính sách của Đảng, Nhà nước tại địa phương

Đăng ngày 26 - 04 - 2022
Lượt xem: 40
100%

Trong những năm qua, được sự quan tâm của Đảng và Nhà nước về nguồn vốn tín dụng chính sách xã hội, cơ bản đã đáp ứng nhu cầu về nguồn vốn cho hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác tại địa phương được vay vốn kịp thời để đầu tư vào sản xuất chăn nuôi, kinh doanh, buôn bán, tạo việc làm, đảm bảo an sinh xã hội, nhằm góp phần thực hiện tốt mục tiêu giảm nghèo bền vững, ổn định kinh tế xã hội và duy trì phát triển xây dựng nông thôn mới tại địa phương.

 

Với sự quan tâm chỉ đạo quyết liệt của Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã và các ban ngành liên quan, đến 14/04/2022, trên địa bàn xã Bắc Phong đã được Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) huyện phối hợp thực hiện, triển khai cho vay 08 chương trình tín dụng chính sách trên địa bàn xã, với tổng dư nợ cho vay đạt 67,5 tỷ đồng/1.185 hộ vay vốn; song song với việc cho vay, tại địa phương tích cực công tác triển khai huy động tiền gửi tiết kiệm của tổ chức, cá nhân và tổ viên vay vốn, đến ngày 14/04/2022 tổng nguồn vốn huy động được là 6.646 triệu đồng, trong đó, của tổ chức và cá nhân là 2.175 triệu đồng, của tổ viên vay vốn thông qua Tổ tiết kiệm và vay vốn (TK&VV) là 4.320 triệu đồng với 1.185 hộ gửi tiết kiệm/ 1.185 hộ vay vốn; chất lượng hoạt động tín dụng được duy trì, nợ xấu toàn xã là 543 triệu đồng, chiếm 0,8%/ tổng dư nợ cho vay; lãi tồn đọng là 66 triệu đồng; món vay 3 tháng không hoạt động là 3 món; chất lượng giao dịch xã, hoạt động ủy thác, ủy nhiệm đạt loại tốt; hộ vay cơ bản chấp  hành tốt việc trả nợ, trả lãi và sử dụng vốn vay mang lại hiệu quả,...

Tuy nhiên, bên cạnh những kết qủa đạt được vẫn còn tồn tại, khó khăn đó là một số hộ vay chưa thực hiện tốt việc trả lãi hàng tháng và trả nợ gốc theo phân kỳ đã thỏa thuận trước khi vay vốn, một số hộ làm ăn thua lỗ đi làm xa không về gây khó khăn trong công tác thu hồi nợ,... làm ảnh hưởng không nhỏ đến chất lượng tín dụng chính sách xã hội trên địa bàn xã, có khả năng phát sinh nợ xấu tăng.  

 Để tiếp tục nâng cao chất hoạt động tín dụng chính sách xã hội của Đảng và Nhà nước, góp phần thực hiện có hiệu quả mục tiêu giảm nghèo bền vững, tạo việc làm ổn định, phát triển kinh tế, duy trì phát triển xây dựng nông thôn mới. Chủ tịch UBND xã Bắc Phong chỉ đạo các tổ chức Hội nhận ủy thác, Ban quản lý các thôn, Tổ đôn đốc thu hồi nợ, các ban, ngành liên quan và làm việc trực tiếp với những hộ vay có nợ xấu, lãi tồn đọng cao để đánh giá tình hình thực tế, có giải pháp xử lý phù hợp.

1. Tiếp tục tham mưu thực hiện tốt Kết luận số 06-KL/TW, Chỉ thị 40-CT/TW của Ban Bí thư và Chỉ thị 67-CT/TU; triển khai đầy đủ, kịp thời các chủ trương, chính sách về tín dụng ưu đãi; thực hiện tốt công tác thông tin, tuyên truyền về chính sách tín dụng triển khai hoạt động trên địa bàn đến Nhân dân nắm bắt và thực hiện; triển khai, thực hiện tốt các chỉ tiêu được BĐD-HĐQT NHCSXH huyện giao chỉ tiêu tăng trưởng tín dụng năm 2022, chỉ tiêu nâng cao chất lượng tín dụng năm 2022 trên địa bàn.

2. Các tổ chức Hội nhận ủy thác phối hợp với các thôn và Tổ thường xuyên tuyên truyền, thông báo, nhắc nhở người vay về việc trả nợ phân kỳ, nợ đến hạn tập trung trả nợ ngay tại điểm giao dịch xã để đảm bảo an toàn và giảm chi phí cho người vay, nâng cao hiệu quả hoạt động tại điểm giao dịch xã của NHCSXH.

3. Tổ chức phối hợp với NHCSXH huyện tổ chức tuyên truyền, vận động huy động tiền gửi của tổ chức, dân cư và của tổ viên vay vốn phấn đấu tăng so với cuối năm 2021; vận động 100% người vay tham gia gửi tiết kiệm thông qua tổ; phấn đấu 100% số Tổ duy trì số tiền gửi góp hàng tháng tại Điểm giao dịch xã; tiếp tục quan tâm nâng cao chất lượng hoạt động giao dịch xã; chất lượng ủy nhiệm và ủy thác.

4. Tiếp tục chỉ đạo triển khai, thực hiện phối hợp thực hiện công tác xử lý nợ rủi ro theo quy định; công tác đối chiếu, phân loại nợ của khách hàng; lãnh đạo UBND xã tăng cường công tác kiểm tra, giám sát hoạt động tín dụng trên địa bàn; các Hội đoàn thể nhận ủy thác tăng cường công tác kiểm tra, thực hiện kế hoạch kiểm tra năm 2022 theo xây dựng có hiệu quả; phối hợp thực hiện nghiêm túc việc họp bình xét cho vay, khắc phục, chỉnh sửa các sai sót, tồn tại đã được NHCSXH huyện chỉ ra kịp thời;

5. Thành viên Tổ đôn đốc thu lãi tồn đọng, Địa chính xã, Công an xã, tư pháp xã phối hợp, xử lý những trường hợp bán nhà, bán đất, chuyển đi sinh sống nơi khác, hạn chế tối đa việc phát sinh nợ quá hạn, đồng thời tập trung xử lý quyết liệt đối với những hộ vay để lãi tồn đọng lớn (món vay 3 tháng, 6 tháng, 12 tháng không hoạt động), thông báo trên loa phát thanh của các thôn để đôn đốc hộ vay trả nợ gốc và lãi theo qui định.

Tin liên quan

Tin mới nhất

TẬP ĐOÀN LIÊN MINH GROUP THÀNH PHỐ ĐÀ LẠT- TỈNH LÂM ĐỒNG PHỐI HỢP VỚI BAN DÂN VẬN TỈNH ỦY TẶNG...(19/05/2022 8:52 SA)

BÀI VIẾT TIN VỀ KHAI GIẢNG LỚP TẬP HUẤN BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ DÀNH CHO CÁN BỘ HỘI PHỤ NỮ CƠ SỞ...(17/05/2022 8:08 SA)

ỦY BAN MTTQ VIỆT NAM HUYỆN THUẬN BẮC TỔ CHỨC HỘI NGHỊ TỔNG KẾT 10 NĂM THỰC HIỆN CHỈ THỊ 41-CT/TU (16/05/2022 4:40 CH)

HUYỆN ỦY THUẬN BẮC QUÁN TRIỆT VÀ TRIỂN KHAI THỰC HIỆN KẾT LUẬN , QUY ĐỊNH CỦA HỘI NGHỊ LẦN THỨ TƯ...(12/05/2022 3:47 CH)

HỘI CHỮ THẬP ĐỎ HUYỆN THUẬN BẮC TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU LẦN THỨ IV, NHIỆM KỲ 2022-2027.(10/05/2022 3:48 CH)