9 người đang online
°

Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Thuận Bắc triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng hoạt động tín dụng năm 2022

Đăng ngày 23 - 03 - 2022
Lượt xem: 56
100%

Thời gian qua, để đảm bảo đủ nguồn vốn phục vụ nhu cầu vay vốn của hộ nghèo, cận nghèo và các đối tượng chính sách khác, Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) đã tập trung triển khai huy động vốn thị trường, huy động tiết kiệm, đẩy mạnh các giải pháp thu hồi nợ để bổ sung nguồn vốn cho vay, giải ngân các chương trình tín dụng theo đúng kế hoạch, đáp ứng kịp thời nhu cầu vay vốn của người dân trên địa bàn. Qua đó, góp phần phát triển kinh tế xã hội, thực hiện tốt các chương trình mục tiêu giảm nghèo, đảm bảo an sinh xã hội tại địa phương.

 

Để đồng vốn đến tay hộ nghèo, cận nghèo và các đối tượng chính sách đạt hiệu quả, ngay từ đầu năm, NHCSXH huyện đã tham mưu kịp thời cho Ban đại diện Hội đồng quản trị (BĐD-HĐQT) NHCSXH huyện giao chỉ tiêu kế hoạch cho các xã để các đơn vị chủ động phân bổ nguồn vốn đến các thôn và thực hiện kế hoạch, đảm bảo không để tồn đọng lãng phí vốn. Đồng thời làm tốt công tác phối hợp với chính quyền địa phương, hội đoàn thể các cấp từ huyện đến xã, Bí thư chi bộ, trưởng thôn, Ban quản lý Tổ tiết kiệm và vay vốn (TK&VV) tổ chức tuyên truyền, triển khai thực hiện các chủ trương, chính sách mới của Đảng và Nhà nước về tín dụng chính sách. Rà soát chất lượng hoạt động của các tổ TK&VV, thực hiện tốt việc bình xét cho vay đảm bảo công khai, minh bạch, đôn đốc, giám sát việc sử dụng vốn vay đúng mục đích, trả nợ, trả lãi đúng quy định. Nhờ đó, đa số các hộ được vay nguồn vốn tín dụng ưu đãi đều sử dụng đúng mục đích. Nhiều hộ từ chỗ nghèo khó, đến nay đã vươn lên thoát nghèo, cải thiện đời sống và có nguồn sinh kế ổn định.

Trong năm 2021, đơn vị huy động vốn của đơn vị đạt 110,7% kế hoạch; Nguồn vốn huy động tại địa phương là 53.194 triệu đồng, tăng 6.641 triệu đồng so với đầu năm, đạt 101,2% kế hoạch. Trong đó: Huy động thông qua tổ TK&VV là 17.533 triệu đồng, tăng 219 triệu đồng so với đầu năm; huy động của cá nhân, tổ chức là 35.661 triệu đồng, tăng 6.422 triệu đồng so với đầu năm. Từ nguồn vốn huy động được tạo thêm nguồn lực giúp cho 3.051 lượt hộ được vay với tổng số tiền 115,5 tỷ đồng để phát triển sản xuất, kinh doanh.

Bên cạnh đó, nhờ triển khai tốt các chương trình cho vay, đến cuối năm 2021, tổng nguồn vốn đạt 300.368 triệu đồng, tăng 20.375 triệu đồng so với năm 2020. Trong đó: nguồn vốn TW là 292.021 triệu đồng; nguồn địa phương là 8.617 triệu đồng (vốn UBND huyện 1.705 triệu đồng). Tổng doanh số cho vay đạt 89.670 triệu đồng, với 2.394 lượt hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo và các đối tượng chính sách khác được vay vốn. Tổng doanh số thu nợ đạt 68.862 triệu đồng. Chất lượng tín dụng duy trì nợ quá hạn bằng không; tỷ lệ nợ khoanh giảm còn 0,4%; 100% tổ TK&VV xếp loại tốt, khá; chất lượng tín dụng 6/6 xã đạt loại tốt; chất lượng giao dịch xã đạt loại tốt, chất lượng hoạt động ủy thác và ủy nhiệm cơ bản đều hoàn thành tốt theo kế hoạch của dơn vị đề ra.

Để tiếp tục phát huy hiệu quả hoạt động thực hiện hoàn thành xuất sắc chỉ tiêu tăng trưởng các chương trình tín dụng năm 2022 NHCSXH huyện đưa ra một số giải pháp như sau:

1. Tích cực làm tốt công tác tham mưu: Triển khai thực hiện tốt Kết luận số 06-KL/TW, ngày 10/6/2021 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW của Ban Bí thư. Tham mưu cho UBND huyện, BĐD-HĐQT NHCSXH huyện chỉ đạo thực hiện chính sách tín dụng trên địa bàn, giao chỉ tiêu tăng trưởng kế hoạch dư nợ, thu hồi nợ xấu, lãi tồn, món vay 3 tháng không hoạt động cho các xã, các Tổ chức Hội đoàn thể nhận ủy thác; chỉ đạo phân tích, đôn đốc thu hồi nợ đến hạn, nâng cao chất lượng nhận ủy thác; tham mưu nâng cao vai trò, trách nhiệm của Chủ tịch UBND xã là thành viên BĐD-HĐQT huyện.

2. Thực hiện các giải pháp để khuyến khích hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác vay vốn nhằm khắc phục khó khăn do dịch bệnh Covid-19 gây ra:

Tham mưu chỉ đạo cấp ủy, chính quyền, mặt trận, đoàn thể ở cơ sở đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, quán triệt đầy đủ các chủ trương, chính sách có liên quan đến tín dụng chính sách xã hội đến toàn thể cán bộ, đảng viên và nhân dân trên địa bàn để chấp hành và thực hiện tốt tín dụng chính sách xã hội.

Tham mưu chỉ đạo tăng cường trách nhiệm của Chủ tịch UBND xã, Trưởng thôn, người có uy tín trong cộng đồng người dân tộc Raglai, các tổ chức đoàn thể, màng lưới tổ TK&VV để tuyên truyền, vận động, hướng dẫn đồng bào dân tộc Raglai mạnh dạn vay vốn đầu tư sản xuất, kinh doanh, nhất là hộ nghèo, hộ cận nghèo,… Định hướng, hướng dẫn, giúp đỡ hộ vay lập phương án sản xuất kinh doanh phù hợp với điều kiện nguồn lực của hộ như đất đai, lao động hiện có, những cây trồng, vật nuôi có giá trị kinh tế cao phù hợp với điều kiện khí hậu, thổ nhưỡng và định hướng của các cơ quan chuyên môn.

Triển khai thực hiện tốt các chương trình cho vay ưu đãi theo Nghị quyết 11/NQ-CP, nhất là chương trình cho vay thực hiện mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi (DTTS&MN). Tham mưu, đề xuất chính quyền cơ sở, các Hội, đoàn thể nhận ủy thác thường xuyên quan tâm phối hợp với các bộ phận chuyên môn khuyến nông, khuyến lâm, thú y của huyện, xã tuyên truyền, tập huấn, hướng dẫn kỹ thuật, định hướng cách làm, các mô hình sản xuất, chăn nuôi có hiệu quả để đồng bào dân tộc Raglai học tập, mạnh dạn vay vốn đầu tư làm ăn. Chú trọng việc tập huấn trước khi vay vốn tín dụng NHCSXH. Thường xuyên tuyên truyền, nhắc nhở, quán triệt ý thức sử dụng vốn, bảo toàn nguồn vốn thông qua việc quan tâm đến việc bảo vệ, chăm sóc, phòng bệnh cho vật nuôi, cây trồng... cho hộ vay đồng bào Raglai.

Chủ động làm việc với các tổ chức chính trị - xã hội nhận ủy thác cho vay tăng cường xây dựng các mô hình tổ nhóm giúp nhau làm kinh tế do các chi hội, hội viên điển hình làm ăn giỏi để lôi kéo hộ nghèo, hộ cận nghèo đồng bào dân tộc Raglai tham gia.

Chủ động và phối hợp với Trung tâm Văn hóa - Thể thao và Truyền thanh huyện, thông báo trên hệ thống loa phát thanh về các chương trình tín dụng chính sách được thực hiện trên địa bàn, các gương hộ đồng bào Raglai trong từng địa phương vay vốn làm ăn hiệu quả vươn lên thoát nghèo bền vững. Đồng thời thông qua các Hội, đoàn thể nhận ủy thác cho vay và màng lưới Tổ TK&VV tổ chức tuyên truyền đến người dân và hộ vay thông qua các buổi sinh hoạt, họp Tổ TK&VV để hiểu rõ chính sách, mạnh dạn vay vốn đầu tư làm ăn.

3. Chủ động và phối hợp với các tổ chức Hội đoàn thể, UBND các xã triển khai giải ngân ngay khi được giao chỉ tiêu tín dụng; xây dựng kế hoạch hàng tháng để tổ chức thực hiện. Phối hợp với các tổ chức Hội đoàn thể nhận ủy thác củng cố các Tổ TK&VV, chọn Tổ trưởng có uy tín, trách nhiệm, tích cực, biết tuyên truyền vận động; đồng thời hướng dẫn, cầm tay chỉ việc cho Tổ trưởng nắm bắt cách thức làm việc, tổ chức họp tổ giới thiệu đối tượng vay vốn, hướng dẫn và làm hồ sơ vay vốn; tổ chức các buổi tập huấn nghiệp vụ, trang bị thêm kỹ năng vận động, tuyên truyền cho Ban quản lý Tổ TK&VV. Thường xuyên đánh giá chất lượng hoạt động nhận ủy thác và báo cáo Đảng ủy nắm bắt, chỉ đạo. Gắn chất lượng công tác nhận ủy thác với công tác thi đua khen thưởng và đánh giá xếp loại cuối năm.

4. Thường xuyên chủ động tham mưu cho Đảng ủy và UBND các xã, chỉ đạo Hội đoàn thể nhận ủy thác, BQL các thôn cùng tổ TK&VV tích cực phối hợp tổ chức thông báo, tuyên truyền về nguồn vốn đang triển khai cho vay. Rà soát, đánh giá, phân tích cụ thể các món vay đến hạn, các món vay 3 tháng không hoạt động, các món vay có lãi tồn cao, nợ khoanh và khả năng thu hồi để tìm nguyên nhân, phối hợp với các tổ chức Hội và Tổ TK&VV làm việc trực tiếp để xử lý, thu hồi kịp thời;  tham mưu cho Chủ tịch UBND xã triển khai, chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ giải ngân các chỉ tiêu giao; chỉ đạo nâng cao chất lượng công tác tổ chức họp giới thiệu, bình xét cho vay đúng đối tượng, công khai, kịp thời, có phương án khả thi, nhằm giúp vốn vay phát huy hiệu quả, tăng thu nhập cho người vay từ đó giúp người vay trả được lãi, gửi tiết kiệm và trả được nợ gốc. Đây chính là mấu chốt để thực hiện hoàn thành xuất sắc chỉ tiêu tăng trưởng các chương trình tín dụng năm 2022.

5. Nâng cao trách nhiệm trong công tác phối hợp và triển khai thực hiện tốt công tác phòng chống dịch Covid-19 tại trung tâm và các điểm giao dịch xã hiệu quả, an toàn trong hoạt động.

Ông Châu Văn Vé, Giám đốc NHCSXH huyện, cho biết: Để nâng cao chất lượng tín dụng, thời gian tới trên cơ sở các chỉ tiêu, nhiệm vụ của BĐD-HĐQT NHCSXH tỉnh giao, các định hướng, giải pháp của đơn vị tích cực chủ động tham mưu kịp thời cho Huyện ủy, UBND huyện; BĐD-HĐQT NHCSXH huyện để chỉ đạo các phòng, ban, ngành thuộc huyện, các tổ chức chính trị xã hội, UBND các xã phối hợp với NHCSXH huyện tổ chức triển khai tốt hoạt động tín dụng chính sách xã hội tại địa phương; đồng thời tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát để phát triển tín dụng chính sách xã hội an toàn và hiệu quả.

Tin liên quan

Tin mới nhất

Thuận Bắc thực hiện cho vay 10 tỷ đồng nguồn vốn ưu đãi theo Nghị quyết số 11/NQ-CP(19/05/2022 9:34 SA)

Ngân hàng Chính sách xã hội nâng mức cho vay Học sinh, sinh viên (18/05/2022 1:46 CH)

Hộ nghèo dân tộc thiểu số được vay hỗ trợ nhà ở đến 40 triệu đồng/hộ(18/05/2022 9:02 SA)

Ngân hàng Chính sách huyện Thuận Bắc tổ chức Lễ phát động ngày hội “Tháng hành động gửi tiền...(18/05/2022 8:59 SA)

Cơ sở giáo dục mầm non, tiểu học ngoài công lập được vay vốn ưu đãi tại Ngân hàng Chính sách xã...(06/05/2022 8:41 SA)