1 người đang online
°

Ngân hàng Chính sách xã hội huyện tiếp tục đẩy mạnh huy động tiền gửi tiết kiệm của tổ chức, cá nhân và tổ viên vay vốn

Đăng ngày 22 - 03 - 2022
Lượt xem: 49
100%

Nhằm đáp ứng nhu cầu vốn vay, tạo việc làm, đầu tư khắc phục sản xuất kinh doanh của các đối tượng thụ hưởng chính sách bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19 trên địa bàn huyện. Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) huyện là đơn vị đi đầu trong việc đáp ứng nhu cầu vốn, tạo điều kiện để người lao động, Học sinh, sinh viên, hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh vay vốn chi phí và đầu tư trang thiết bị học tập, đầu tư phát triển sản xuất kinh doanh với nhiều ưu đãi giúp ổn định cuộc sống. Cùng với nghiệp vụ cho vay, việc triển khai huy động tiết kiệm dân cư, tạo nguồn lực tại chỗ của NHCSXH cũng được quan tâm tuyên truyền và đẩy mạnh thực hiện để góp phần nguồn lực xã hội vào đáp ứng nhu vốn cầu kịp thời cho các đối tượng thụ hưởng chính sách. Lãi suất huy động tiền gửi của tổ chức và cá nhân tại NHCSXH tương đương với các Ngân hàng Nhà nước trên địa bàn.

 

Ngay từ đầu năm 2022, thông qua việc đẩy mạnh tuyên truyền ý nghĩa của việc huy động tiền gửi trong các cuộc họp giao ban tại Điểm giao dịch xã với giữa Hội đoàn thể nhận ủy thác, đặc biệt đội ngũ tổ trưởng tích cực hoạt động tuyên truyền, người dân trên địa bàn biết đến nghiệp vụ huy động tiền gửi của NHCSXH huyện; song song với việc tổ chức triển khai các giải pháp tăng trưởng nguồn vốn huy động tiền gửi từ các tổ chức, cá nhân ngay từ những tháng đầu năm 2022, đã tạo ra sự đồng thuận, quan tâm vào cuộc của các cấp, ngành địa phương trong huyện và đặc biệt là sự quan tâm chỉ đạo kịp thời của cấp ủy, chính quyền địa phương trong việc triển khai việc huy động vốn và thực hiện vốn tín dụng chính sách trên địa bàn; qua việc thực hiện các giải pháp đã giúp các tổ chức Hội nhận ủy thác nâng cao trách nhiệm, thực hiện có hiệu quả các nội dung nhận ủy thác; nâng cao trách nhiệm của các thôn trong việc tổ chức vận động, tuyên truyền tại địa phương; nâng cao trách nhiệm thực hiện các nội dung ủy nhiệm của các Tổ TK&VV; nâng cao được sự quan tâm của các tổ chức, cá nhân về việc chung tay cùng NHCSXH chăm lo nguồn vốn cho người lao động, Học sinh, sinh viên, hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19.

Tin liên quan

Tin mới nhất

Hỗ trợ lãi suất các khoản vay tại Ngân hàng Chính sách xã hội(27/06/2022 4:44 CH)

Hiệu quả tín dụng chính sách với đồng bào dân tộc thiểu số (30/05/2022 10:35 SA)

Ban đại diện – Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội huyện kiểm tra tại xã Lợi Hải(30/05/2022 10:29 SA)

Thuận Bắc thực hiện cho vay 10 tỷ đồng nguồn vốn ưu đãi theo Nghị quyết số 11/NQ-CP(19/05/2022 9:34 SA)

Ngân hàng Chính sách xã hội nâng mức cho vay Học sinh, sinh viên (18/05/2022 1:46 CH)