8 người đang online
°

Ngân hàng Chính sách xã hội huyện huyện Thuận Bắc đẩy nhanh tiến độ thực hiện đối chiếu phân loại nợ của khách hàng năm 2021

Đăng ngày 22 - 03 - 2022
Lượt xem: 55
100%

Thực hiện công số 10726/NHCS-QLN ngày 19/11/2021 của Tổng Giám đốc Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) về việc triển khai thực hiện, đối chiếu phân loại nợ của khách hàng năm 2021. Nhằm đánh giá đúng thực trạng tín dụng chính sách xã hội và giúp cho Chủ tịch UBND các xã nắm bắt được thực trạng nợ đã cho vay, đồng thời đề ra các giải pháp nâng cao chất lượng tín dụng tại địa bàn xã trong thời gian tới. Trưởng BĐD-HĐQT NHCSXH huyện chỉ đạo việc triển khai thực hiện đối, phân loại nợ của khách hàng năm 2021 thời gian bắt đầu thực hiện đối chiếu, phân loại nợ từ ngày 01/01/2022 và kết thúc đối chiếu, phân loại nợ hoàn thành chậm nhất trước ngày 15/5/2022. Phạm vi đối chiếu, phân loại 100% dư nợ gốc và nợ lãi phát sinh đến thời điểm cuối ngày 31/12/2021.

 

Đến ngày 20/3/2022, NHCSXH huyện đã phối hợp với các thành phần có liên quan tổ chức đối chiếu được 04/06, số hộ đã đối chiếu nợ được là 4.671 hộ so với tổng số hộ phải đối chiếu trên toàn huyện là 6.729, đạt tỷ lệ là 69,42%, số hộ còn lại là 2.058 hộ, tập trung chủ yếu tại 2 xã Bắc Sơn và Phước Kháng. NHCSXH huyện tập trung phấn đấu thực hiện trong tháng 3 và tháng 4 cơ bản hoàn thành công tác đối chiếu nợ theo kế hoạch đề ra.

Song song với việc tổ chức đối chiếu nợ. NHCSXH huyện phối hợp với chính quyền địa phương tổ chức tuyên truyền, phổ biến chủ trương chính sách tín dụng ưu đãi của Chính phủ, quyền và nghĩa vụ của hộ vay khi tham gia vay vốn để thực hiện nghiêm túc, đúng chính sách để nhân dân địa phương hiểu rõ hơn về việc vay vốn các chương trình tín dụng chính sách xã hội, quyền lợi và nghĩa vụ khi vay vốn. NHCSXH huyện tập trung tuyên truyền và đề nghị hộ vay thực hiện một số nội dung:

1. Vốn cho vay được dùng để đầu tư phát triển sản xuất, kinh doanh, thực hiện mục tiêu giảm nghèo, giải quyết việc làm và phục vụ các chương trình an sinh xã hội tại địa phương.

2. Khi vay vốn, hộ vay phải có hộ khẩu thường trú hoặc đăng ký tạm trú dài hạn tại địa phương nơi cho vay; thuộc đối tượng vay vốn của các chương trình tín dụng; tham gia là thành viên của Tổ tiết kiệm và vay vốn do  HPN, HND, HCCB và ĐTN đứng ra thành lập và được UBND xã chấp thuận và cho phép hoạt động.

3. Trong quá trình sử dụng vốn vay, hộ vay được quyền gửi tiền tiết kiệm thông qua Tổ tiết kiệm và vay vốn để giúp cho hộ vay tích lũy được vốn sử dụng trả dần nợ gốc hoặc tiền lãi; có quyền trả nợ trước hạn. Đối với chương trình cho vay học sinh sinh viên nếu trả nợ trước hạn sẽ được giảm lãi theo quy định. Ngoài việc trả lãi tiền vay và trả nợ theo định kỳ quy định thì hộ vay không phải trả bất kỳ một loại phí nào khi vay vốn và được Ngân hàng cấp miễn phí hồ sơ vay vốn.

4. Sau khi vay vốn, hộ vay phải chấp hành tốt nghĩa vụ khi vay vốn, đó là: Phải có phương án sản xuất kinh doanh khả thi, sử dụng vốn đúng mục đích xin vay, trả lãi, trả nợ gốc đầy đủ và đúng thời hạn theo quy định; định kỳ hàng tháng phải nộp tiền lãi, tiền tiết kiệm cho Tổ trưởng Tổ tiết kiệm và vay vốn; khi nộp tiền, yêu cầu Tổ trưởng ghi đúng số tiền lãi, tiền tiết kiệm vào Biên lai, ký tên và giao Biên lai cho hộ vay giữ. Đồng thời yêu cầu Tổ trưởng ghi số tiền hộ vay đã nộp vào Bảng kê thu lãi, thu tiết kiệm và cho hộ vay ký tên trên bảng kê.

5. Tham gia sinh hoạt Tổ đầy đủ theo Quy chế hoạt động của Tổ tiết kiệm và vay vốn; quản lý Sổ vay vốn và lưu giữ đầy đủ biên lai thu lãi hàng tháng. Trường hợp hộ vay có nhu cầu trả nợ gốc thì thực hiện trả trực tiếp cho NHCSXH huyện ngay tại điểm giao dịch xã vào ngày giao dịch cố định hàng tháng hoặc trả tại trụ sở NHCSXH nơi cho vay.

Tin liên quan

Tin mới nhất

Hỗ trợ lãi suất các khoản vay tại Ngân hàng Chính sách xã hội(27/06/2022 4:44 CH)

Hiệu quả tín dụng chính sách với đồng bào dân tộc thiểu số (30/05/2022 10:35 SA)

Ban đại diện – Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội huyện kiểm tra tại xã Lợi Hải(30/05/2022 10:29 SA)

Thuận Bắc thực hiện cho vay 10 tỷ đồng nguồn vốn ưu đãi theo Nghị quyết số 11/NQ-CP(19/05/2022 9:34 SA)

Ngân hàng Chính sách xã hội nâng mức cho vay Học sinh, sinh viên (18/05/2022 1:46 CH)