0 người đang online
°

Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Thuận Bắc phối hợp với UBND các xã tập trung triển khai Nghị quyết số 11/NQ-CP nhanh chóng đi vào cuộc sống

Đăng ngày 21 - 03 - 2022
Lượt xem: 36
100%

UBND xã Công Hải và NHCSXH huyện triển khai Nghị quyết 11/NQ-CP tại điểm giao dịch xã

 

      Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) huyện Thuận Bắc chủ động tham mưu cho UBND huyện và Trưởng Ban đại diện Hội đồng Quản trị (BĐD-HĐQT) NHCSXH huyện chỉ đạo các ban ngành có liên quan, UBND các xã, các tổ chức chính trị - xã hội nhận ủy thác và Ban quản lý các thôn phối hợp với NHCSXH rà soát, nắm bắt nhu cầu vay vốn của các đối tượng thụ hưởng, tổng hợp nhu cầu vốn đối với các chính sách cho vay ưu đãi thuộc chương trình từ các địa phương để làm cơ sở tổng hợp kế hoạch nhu cầu nguồn vốn trên địa bàn huyện trong năm 2022; triển khai thực hiện kịp thời, hiệu quả các chính sách cho vay ưu đãi qua NHCSXH, hỗ trợ lãi suất theo quy định tại Nghị quyết số 11/NQ-CP của Chính phủ.

      Nghị quyết 11/NQ-CP ngày 30/01/2022 của Chính phủ về Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội và triển khai Nghị quyết số 43/2022/QH15 của Quốc hội về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ Chương trình. Theo Nghị quyết, NHCSXH được giao triển khai thực hiện các chương trình tín dụng ưu đãi trong 2 năm (2022 - 2023), gồm:

      1. Cho vay hỗ trợ tạo việc làm, duy trì và mở rộng việc làm theo quy định tại Nghị định số 61/2015/NĐ-CP ngày 09/7/2015, Nghị định số 74/2019/NĐ-CP ngày 23/9/2019 và các văn bản có liên quan. 

      2. Cho vay đối với cá nhân, hộ gia đình để mua, thuê mua nhà ở xã hội, nhà ở cho công nhân; xây dựng mới hoặc cải tạo, sửa chữa nhà ở theo chính sách về nhà ở xã hội theo quy định tại Điều 16 Nghị định số 100/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015, khoản 10 Điều 1 Nghị định số 49/2021/NĐ-CP ngày 01/4/2021 và các văn bản có liên quan. 

      3. Cho vay đối với học sinh, sinh viên để mua máy vi tính, thiết bị học tập trực tuyến và trang trải chi phí học tập. Việc cho vay để trang trải chi phí học tập thực hiện theo Quyết định số 157/2007/QĐ-TTg ngày 27/9/2007 và các văn bản liên quan. 

      4. Cho vay thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030 theo Nghị quyết số 88/2019/QH14 và Nghị quyết số 120/2020/QH14 của Quốc hội. 

      5. Cho vay đối với các cơ sở giáo dục mầm non, tiểu học ngoài công lập phải ngừng hoạt động ít nhất 01 tháng theo yêu cầu phòng, chống dịch. Tiếp tục triển khai cho vay người sử dụng lao động để trả lương ngừng việc, trả lương phục hồi sản xuất cho người lao động theo chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

      Căn cứ các chương trình cho vay, NHCSXH huyện phối hợp với UBND các xã và các tổ chức Hội, đoàn thể nhận ủy thác, tập trung triển khai, rà soát đối tượng và tổng hợp nhu cầu vốn vay để có cở sở báo cáo tham mưu UBND huyện xây dựng kế hoạch nguồn vốn theo Nghị quyết 11/NQ-CP.

Tin liên quan

Tin mới nhất

Hỗ trợ lãi suất các khoản vay tại Ngân hàng Chính sách xã hội(27/06/2022 4:44 CH)

Hiệu quả tín dụng chính sách với đồng bào dân tộc thiểu số (30/05/2022 10:35 SA)

Ban đại diện – Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội huyện kiểm tra tại xã Lợi Hải(30/05/2022 10:29 SA)

Thuận Bắc thực hiện cho vay 10 tỷ đồng nguồn vốn ưu đãi theo Nghị quyết số 11/NQ-CP(19/05/2022 9:34 SA)

Ngân hàng Chính sách xã hội nâng mức cho vay Học sinh, sinh viên (18/05/2022 1:46 CH)