8 người đang online
°

Ban đại diện Hội đồng Quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội triển khai chính sách ưu tiên vay vốn đối với thanh niên xung phong

Đăng ngày 18 - 01 - 2022
Lượt xem: 81
100%

Để triển khai tốt việc cho vay đối với đối tượng là thanh niên xung phong trên địa bàn ngay trong các tháng đầu năm 2022, Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) huyện tổ chức triển khai thực hiện Nghị định số 17/2021/NĐ-CP ngày 09/3/2021 của Chính phủ quy định về chính sách đối với thanh niên xung phong, thanh niên tình nguyện.

 

       NHCSXH huyện chủ động tham mưu cho UBND huyện, Trưởng BĐD-HĐQT NHCSXH huyện chỉ đạo yêu cầu các tổ chức Hội đoàn thể nhận ủy thác và UBND xã tập trung chỉ đạo các tổ chức Hội cơ sở, Trưởng các thôn và Tổ tiết kiệm và vay vốn (TK&VV) ưu tiên cho vay đối với thanh niên xung phong thuộc đối tượng vay vốn các chương trình tín dụng tại NHCSXH huyện theo quy định hiện hành. Các tổ chức Hội nhận ủy thác huyện chỉ đạo các tổ chức Hội nhận ủy thác cơ sở tổ chức tuyên truyền, phổ biến nội dụng ưu tiên vay vốn đối với thanh niên xung phong đến hệ thống Tổ TK&VV, người vay và nhân dân được biết để thực hiện giám sát; đồng thời phối họp với chính quyền địa phương, các ngành liên quan và NHCSXH huyện ưu tiên cho vay đối với thanh niên xung phong thuộc đối tượng vay vốn các chương trình tín dụng tại NHCSXH theo quy tắc hiện hành.

       NHCSXH huyện tổ chức quán triệt, phổ biến đến toàn thể cán bộ nghiệp vụ NHCSXH, cán bộ tổ chức Hội nhận ủy thác, cán bộ UBND các xã, Tổ TK&VV và các thành phần có liên quan về việc ưu tiên cho vay đối với thanh niên xung phong, thực hiện đúng quy định, quy trình, đảm bảo chặt chẽ, đúng đối tượng, công khai, minh bạch; đồng thời niêm yết công khai tại các Điểm giao dịch xã và trụ sở NHCSXH nơi cho vay.

       Các thành viên Ban đại diện Hội đồng quản trị NHCSXH huyện theo chức năng, nhiệm vụ được giao chỉ đạo các ngành có liên quan phối hợp với NHCSXH triển khai thực hiện, tạo điều kiện cho thanh niên xung phong thuộc đối tượng vay vốn các chương trình tín dụng tại NHCSXH được vay vốn kịp thời; đồng thời kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện theo quy định.

Tin liên quan

Tin mới nhất

Hỗ trợ lãi suất các khoản vay tại Ngân hàng Chính sách xã hội(27/06/2022 4:44 CH)

Hiệu quả tín dụng chính sách với đồng bào dân tộc thiểu số (30/05/2022 10:35 SA)

Ban đại diện – Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội huyện kiểm tra tại xã Lợi Hải(30/05/2022 10:29 SA)

Thuận Bắc thực hiện cho vay 10 tỷ đồng nguồn vốn ưu đãi theo Nghị quyết số 11/NQ-CP(19/05/2022 9:34 SA)

Ngân hàng Chính sách xã hội nâng mức cho vay Học sinh, sinh viên (18/05/2022 1:46 CH)