3 người đang online
°

Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Thuận Bắc: Triển khai phương hướng, nhiệm vụ chính trị trọng tâm năm 2022

Đăng ngày 13 - 01 - 2022
Lượt xem: 12
100%

Trong năm 2022, tình hình phát triển kinh tế trên địa bàn huyện vẫn còn ảnh hưởng nặng nề của đại dịch bệnh Covid-19. Từ đó, với nhiệm vụ chính trị được giao, Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) huyện tiếp tục chủ động tham mưu cho Huyện ủy, UBND huyện và Trưởng BĐD-HĐQT NHCSXH huyện chỉ đạo việc tổ chức, triển khai đẩy mạnh thực hiện công tác cho vay và quản lý nguồn vốn tín dụng chính sách trên địa bàn theo kế hoạch. Trong đó, tập trung thực hiện việc đối, phân loại nợ của khách hàng năm 2021 thời gian bắt đầu thực hiện đối chiếu, phân loại nợ từ ngày 01/01/2022 và kết thúc đối chiếu, phân loại nợ hoàn thành chậm nhất trước ngày 15/5/2022. Phạm vi đối chiếu, phân loại 100% dư nợ gốc và nợ lãi phát sinh đến121 thời điểm cuối ngày 31/12/2021. Tiếp tục rà soát, triển khai cho vay trả lương ngừng việc, trả lương phục hồi sản xuất theo Nghị quyết 68/NQ-CP và Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg về việc thực hiện một số chính sách hỗ trợ người lao động và sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19. Phối hợp với các Hội đoàn thể nhận ủy thác và Tổ TK&VV thực hiện rà soát, đôn đốc các khoản nợ đến hạn và nợ đến hạn theo phân kỳ nhằm thu hồi vốn để cho vay quay vòng; tiếp tục thực hiện các biện pháp nhằm nâng cao chất lượng tín dụng; đặc biệt là đối với các xã có chất lượng tín dụng thiếu ổn định; rà soát củng cố Tổ TK&VV hoạt động có kết quả chưa bền vững; tham mưu và phối hợp nâng cao chất lượng kiểm tra, giám sát nguồn vốn cho vay; tập trung nâng cao chất lượng hoạt động tại Điểm giao dịch xã; tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền và triển khai có hiệu quả các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 thiết thực tại đơn vị, góp phần thực hiện các giải pháp cấp bách của ngành nhằm tăng cường phòng, chống và khắc phục khó khăn do tác động của dịch bệnh Covid-19; Tổ chức phát động thi đua hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao năm 2022. Bên cạnh đó, NHCSXH huyện bám sát kế hoạch phát triển kinh tế xã hội của Huyện trong năm 2022 để kịp thời tham mưu tổ chức, triển khai, điều chuyển nguồn vốn tại các địa phương để thực hiện có hiệu quả nguồn vốn được giao, hạn chế tối đa việc để vốn tồn đọng. Chủ động phối hợp chặt chẽ với chính quyền, các tổ Hội đoàn thể nhận ủy thác theo dõi, nắm bắt tình hình thiên tai xảy ra ở các địa phương, những thiệt hại do ảnh hưởng của dịch Covid-19 để kịp thời hỗ trợ về vốn cho hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác nhằm ổn định đời sống và sản xuất kinh doanh. Song song, thường xuyên rà soát khách hàng vay vốn bị thiệt hại do các nguyên nhân khách quan để phối hợp với chính quyền và tổ chức Hội đoàn thể cơ sở lập hồ sơ đề nghị xử lý nợ rủi ro trình cấp trên xem xét phê duyệt đúng thời gian quy định./.

 

Tin liên quan

Tin mới nhất

HUYỆN ĐOÀN THUẬN BẮC: HỘI NGHỊ TỔNG KẾT CÔNG TÁC ĐOÀN VÀ PHONG TRÀO THANH THIẾU NHI NĂM 2021;...(17/01/2022 9:07 SA)

Hội nghị UBMTTQVN Xã Phước Chiến kỳ họp thứ 6, Nhiệm kỳ 2019-2024(13/01/2022 10:19 SA)

HỘI NÔNG DÂN XÃ PHƯỚC CHIẾN TỔNG KẾT CÔNG TÁC HỘI VÀ PHONG TRÀO NÔNG DÂN NĂM 2021(13/01/2022 10:04 SA)

Lễ đón nhận quân nhân xuất ngũ năm 2022(13/01/2022 9:53 SA)

ĐẢNG BỘ XÃ PHƯỚC CHIẾN TỔ CHỨC HỘI NGHỊ TỔNG KẾT CÔNG TÁC XÂY DỰNG ĐẢNG NĂM 2021, TRIỂN KHAI...(07/01/2022 9:28 SA)