5 người đang online
°

DỊCH BỆNH COVID-19 KHÔNG LÀM ẢNH HƯỞNG ĐẾN VIỆC NGÂN HÀNG CHÍNH SÁCH XÃ HỘI ĐÁP ỨNG KỊP THỜI VỐN TÍN DỤNG CHO HỘ NGHÈO VÀ CÁC ĐỐI TƯỢNG CHÍNH SÁCH KHÁC TRÊN ĐỊA BÀN

Đăng ngày 10 - 12 - 2021
Lượt xem: 39
100%

Với sự quan tâm, chỉ đạo quyết liệt của cấp ủy, chính quyền các cấp, trong hoạt động chuyển tải vốn tín dụng chính sách của NHCSXH luôn hiệu quả và thiết thực. Các chương trình cho vay tín dụng của NHCSXH huyện đã từng bước khẳng định vai trò chủ lực trong việc chuyển tải nguồn vốn tín dụng của Chính phủ đến các đối tượng thụ hưởng trên địa bàn. Các ban, ngành và các tổ chức Hội, đoàn thể nhận ủy thác các cấp phối hợp chặt chẽ trong việc tổ chức triển khai thực hiện. Đặc biệt là công tác giới thiệu cho vay đúng đối tượng có mục đích vay vốn khả thi; đồng thời, hoạt động hiệu quả tại 06 điểm giao dịch xã được quan tâm, đầu tư đầy đủ các trang thiết bị, máy móc cần thiết để phục vụ cho người dân đến giao dịch vào ngày cố định hàng tháng tại xã. Đến ngày 08/12/2021, dư nợ cho vay đạt trên 300 tỷ đồng với 6.722 hộ còn dư nợ, tăng trên 20 tỷ đồng so với đầu năm, đạt tỷ lệ 99,7% kế hoạch. Cùng với tăng trưởng tín dụng, nhằm tạo nguồn vốn mới bổ sung cho hoạt động vay vốn, ngoài nguồn vốn phân bổ từ Trung ương, vốn nhận ủy thác của địa phương chuyển sang, NHCSXH huyện còn thực hiện tốt công tác huy động tiền gửi tiết kiệm. Trong đó, huy động tổ chức, cá nhân trên 37 tỷ đồng, tăng 7,5 tỷ đồng so với đầu năm.

 

Để phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2021, NHCSXH huyện tập trung tham mưu cho cấp ủy, chính quyền các cấp triển khai, thực hiện tốt Chỉ thị số 40-CT/TW của Ban Bí thư và Chỉ thị 67-CT/TU Tỉnh ủy; tăng cường tuyên truyền Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 01/7/2021 của Chính phủ, Nghị quyết số 126/NQ-CP ngày 08/10/2021 về sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 01/7/2021 của Chính phủ về một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19; Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg ngày 07/7/2021, Quyết định số 33/2021/QĐ-TTg ngày 06/11/2021 sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg ngày 07/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc thực hiện một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid -19. Thực hiện tốt Phương án phòng, chống dịch Covid-19 trong tổ chức hoạt động tại các điểm giao dịch xã. Tập trung đẩy nhanh tiến độ giải ngân hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch trong năm 2021, nhất là chương trình cho vay Nhà ở xã hội, học sinh sinh viên; phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu giao nâng cao chất lượng tín dụng và thực hiện tốt công tác tổ chức kiểm tra, giám sát theo kế hoạch./.

Tin liên quan

Tin mới nhất

Hỗ trợ lãi suất các khoản vay tại Ngân hàng Chính sách xã hội(27/06/2022 4:44 CH)

Hiệu quả tín dụng chính sách với đồng bào dân tộc thiểu số (30/05/2022 10:35 SA)

Ban đại diện – Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội huyện kiểm tra tại xã Lợi Hải(30/05/2022 10:29 SA)

Thuận Bắc thực hiện cho vay 10 tỷ đồng nguồn vốn ưu đãi theo Nghị quyết số 11/NQ-CP(19/05/2022 9:34 SA)

Ngân hàng Chính sách xã hội nâng mức cho vay Học sinh, sinh viên (18/05/2022 1:46 CH)